Annika Strandhäll (S)

Annika Strandhäll (S)

Klimat- och miljöminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 0
Född år 1975
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljödepartementet

  • Klimat- och miljöminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2019-10-01 – 2021-11-30
  • Ledig 2018-09-24 – 2019-10-01
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 2019-12-16 – 2021-11-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2021-11-11 – 2021-11-30
  • Deputerad 2021-03-18 – 2021-04-21
  • Deputerad 2020-11-10 – 2020-12-15
  • Suppleant 2020-03-26 – 2020-09-13
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2019-01-21 – 2019-10-01
  • Socialminister 2017-07-27 – 2019-01-21
  • Socialförsäkringsminister 2014-10-03 – 2017-07-27
  • Miljödepartementet

  • Klimat- och miljöminister 2021-11-30 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Ledamot utrikesutskottet 19-. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 141003-170721, socialminister, Socialdepartementet 170721-190121 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 190121-191001.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 95. TCO facklig högskola 07. Fullmaktsutbildning, Vision 07. Organisation och ledarskap, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 07. Arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 07-08.
 • Anställningar

  Projektassistent, arbetsmarknadsprojektet Föreningskraft, utvecklingssekreterare, AT 1000 och projektledare för arbetsmarknadsprojektet Föreningsslussen, Göteborgs kommun 96-11. Förbundsordförande, Vision 11-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande och arbetsmiljöansvarig, SKTF Göteborg 00-02 och ordförande 05-08. 2:e vice förbundsordförande, Vision 08-11. Ledamot, SKTF:s avdelningsstyrelse Göteborg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor och rekrytering 99-00. Styrelseledamot, Folksam Sak 11-13 och vice styrelseordförande 13-14. Ledamot, TCO:s styrelse 11-14. Styrelseledamot, Omställningsfonden 11-14. Styrelseledamot, Offentliganställdas Förhandlingsråd 11-14. Vice ordförande, LO-TCO:s biståndsnämnd 13-14.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Pumplagen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1864 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

M2022/01676 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1864 av Thomas Morell SD Pumplagen Thomas Morell har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att förändra lagen 2005:1248 om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, den s.k. pumplagen, i syfte att fokusera

Svarsdatum: 2022-08-25 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1864 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Beredskap för eventuella kärnkraftsolyckor i Ukraina

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1845 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2021/22:1845 av Björn Söder SD Beredskap för eventuella kärnkraftsolyckor i Ukraina Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder Sverige har vidtagit för att ha beredskap om en kärnkraftsolycka skulle inträffa i Ukraina, och om jag bedömer att nedfallet i sådana fall skulle kunna bli värre än Tjernobyl 1986.

Svarsdatum: 2022-08-22 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1845 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) (docx, 69 kB)

Regeringens handläggningstid vid överprövning av skötselplaner för statens reservat

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1826 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

M2022/01636 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1826 av Anders Åkesson C Regeringens handläggningstid vid överprövning av skötselplaner för statens reservat Anders Åkesson har frågat mig om jag anser att ärenden som inkommit på regeringens bord sommaren 2020 och som avgörs

Svarsdatum: 2022-08-15 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1826 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.