Eva Nordmark (S)

Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel studerande
Född år 1971

Aktuella uppdrag

  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1997-05-01 – 1998-10-05
  • Ledig 1996-09-18 – 1997-04-30
  • Ordinarie 1995-10-10 – 1996-09-17
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1995-11-08 – 1996-10-23
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2019-09-10 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 95-98 (ersättare 950110-951009). Suppleant lagutskottet 95-96 och 97-98 samt socialutskottet 95-96 och 97-98. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 95-96. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 190910-.
 • Föräldrar

  Ulf Sellin och Birgitta Persson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Hermelinsskolan, Luleå 88-90. Statskunskap, Luleå tekniska universitet 92-94.
 • Anställningar

  Verksamhetschef vid SKTF-centret i Luleå 99-04. Ansvarig för den regionala fackliga verksamheten i Norrbotten och Västerbotten. Personal- och ekonomiansvarig.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Framtidskommissionen 11-13. Ordförande i LTU, Luleå tekniska universitet 13-19. Styrelseledamot, Samhall 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Luleå, 92-99. Ledamot, kommunstyrelsen, Luleå 95-97, ersättare 99. Ersättare, kommunstyrelsens arbetsutskott 95-97. Ledamot, fritidsnämnden 92-94. Ledamot, byggnadsnämnden 95-98. Ledamot, Norrbottens kommuner 95-02.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Norrbotten 92-95. Förbundsstyrelseledamot, SSU 93-95. Ordförande, TCO-rådet Norrbotten 01-04. Styrelseledamot, Folksam Liv 05-06. Förbundsordförande, SKTF 04-11. Ordförande, TCO 11-19.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 26 november 2020 Frågestund
Interpellationsdebatt 2019/20:467 av Mats Green (M) 15 september 2020 Januariöverenskommelsens del om a-kassan
Frågestund 10 september 2020 Frågestund
Interpellationsdebatt 2019/20:439 av Ali Esbati (V) 20 augusti 2020 Arbetsförmedlingen efter coronapandemin

Arbetsförmedlingen i Falkenberg

Svar på skriftlig fråga 2020/21:538 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2020/21:538 av Hans Hoff S Arbetsförmedlingen i Falkenberg Hans Hoff har frågat mig om jag har för avsikt att verka för att den lokala närvaron av Arbetsförmedlingen i Falkenberg återställs för att på så sätt motverka den ökade ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadspolitiken ska fungera i hela landet. En arbetssökande

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:538 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 87 kB)

Bidrag till mindre a-kassor

Svar på skriftlig fråga 2020/21:423 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2020/21:423 av Ali Esbati V Bidrag till mindre a-kassor Ali Esbati har frågat mig om regeringen avser att på något sätt försöka avvärja de dramatiska konsekvenserna av den forcerade hanteringen av frågan om bidrag till mindre a-kassor i budgetprocessen. En väl fungerade arbetslöshetsförsäkring är viktig för

Svarsdatum: 2020-11-18 Frågeställare: Ali Esbati (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:423 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 84 kB)

Egen försörjning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:388 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2020/21:388 Egen försörjning av Lars Beckman M Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att höja graden av egen löneförsörjning, i stället för subventionerade anställningar, bland dem som kom till Sverige år 2015. Det måste gå snabbare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Svarsdatum: 2020-11-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:388 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se