Ardalan Shekarabi (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 147
Född år 1978
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post ardalan.shekarabi[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Justitieutskottet

  • Vice ordförande
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ledig 2014-10-03 – 2022-10-18
  • Ordinarie 2014-01-01 – 2014-10-02
  • Ledig 2013-11-04 – 2013-12-31
  • Ordinarie 2013-04-15 – 2013-11-03
  • Justitieutskottet

  • Vice ordförande 2022-10-20 – 2026-09-21
  • Ledamot 2022-10-19 – 2022-10-20
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2013-04-15 – 2014-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 –
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2019-10-01
  • Socialdepartementet

  • Social- och socialförsäkringsminister 2022-10-07 – 2022-10-18
  • Statsråd 2019-10-01 – 2022-10-06

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 13-. Suppleant finansutskottet 13-14. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003-191001 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Hassan Shekarabi och Sajadi Sahra.
 • Utbildning

  Juristexamen och journalistutbildning.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt 15-.
 • Litteratur

  Vinst och den offentliga tjänstemarknaden - en rättslig analys (12).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Konsulttjänster för omfattande belopp

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 02734 SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1583 Konsulttjänster för omfattande belopp av Jenny Petersson M Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen avser vidta för åtgärder för att möjliggöra krav på myndigheterna att redovisa sina köp av konsulttjänster i

Svarsdatum: 2018-08-01 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Det kommunala utjämningsystemet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/02357/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1470 av Markus Wiechel SD Det kommunala utjämningssystemet Markus Wiechel har frågat mig om jag eller regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att det ställs krav på att kommuner som erhåller stöd genom det kommunala

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 77 kB)

Länsstyrelsens efterforskande av journalistiska källor

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1335 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 02121/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1335 av Magnus Oscarsson KD Länsstyrelsens efterforskande av journalistiska källor Magnus Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att de anställda vid samtliga länsstyrelser är medvetna om

Svarsdatum: 2018-05-29 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1335 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 81 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.