Åsa Hartzell (M)

Åsa Hartzell (M)

Tillgänglig ersättare

Parti Moderaterna
Valkrets Göteborgs kommun
Född år 1963

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2019-02-25 – 2019-05-10
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-09-01 – 2021-11-30
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant 2019-02-25 – 2019-05-10
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-22 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 19 (ersättare 190225-190510). Extra suppleant näringsutskottet 19.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 21 oktober 2021 Frågestund
Debatt om förslag 2018/19:NU11 8 maj 2019 Mineralpolitik

Dokument:

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: 2021/22:CU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad

Motion 2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en bred översyn av det samlade nationella regelverket som berör bostadsbyggande bör göras i syfte

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 70
Utskottsberedning: 2021/22:CU10 2021/22:CU12 2021/22:CU13 2021/22:CU29 2021/22:CU5 2021/22:CU9 2021/22:FiU22 2021/22:FiU34 2021/22:KrU6 2021/22:MJU23 2021/22:MJU24 2021/22:MJU27 2021/22:MJU29 2021/22:NU12 2021/22:SkU14 2021/22:SkU16 2021/22:UbU12 2021/22:UbU19
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): 62 avslag, 8 bifall,

Motion 2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 117 kB) Motion 2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 223 kB)

Associationsrätt

Motion 2021/22:3707 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2021/22:3707 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till tjänstledighet för att starta företag för den som har en anställning i offentlig sektor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2021/22:AU7 2021/22:CU11 2021/22:CU7 2021/22:NU16 2021/22:SkU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2021/22:3707 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2021/22:3707 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.