Axel Hallberg (MP)

Axel Hallberg (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns södra, plats 186
Född år 1999
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864214
E-post axel.hallberg[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Emma Berginger
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant
  • Finansutskottet

  • Suppleant
  • Kulturutskottet

  • Suppleant
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant
  • Näringsutskottet

  • Suppleant
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant
  • Socialutskottet

  • Suppleant
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2021/22:TU11 5 maj 2022 Cykelfrågor
Debatt om förslag 2021/22:TU12 20 april 2022 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2021/22:TU9 7 april 2022 Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor
Frågestund 3 mars 2022 Frågestund

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 3. Åtgärder mot konsekvenser av krig och pandemi Ett effektivt krisstöd som värnar klimatmålen Bryt beroendet av fossila bränslen


Utskottsberedning: 2021/22:FiU20

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 633 kB) Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 620 kB)

med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet

Motion 2021/22:4389 av Axel Hallberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4389 av Axel Hallberg m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att direkttilldelning av skäl hänförliga till strukturella och geografiska särdrag ska vara tillåtet och tillkännager


Utskottsberedning: 2021/22:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2021/22:4389 av Axel Hallberg m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4389 av Axel Hallberg m.fl. (MP) (pdf, 86 kB)

med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma


Utskottsberedning: 2021/22:MJU18

Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 89 kB) Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 134 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.