Bassem Nasr (MP)

Bassem Nasr (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Malmö kommun, plats 14
Född år 1981
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post bassem.nasr[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Rasmus Ling
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-11-07 – 2023-04-09
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2022-11-10 – 2023-05-07
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-11-16 – 2023-05-07
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-07 – 2023-05-07
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-11-17 – 2023-05-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2022/23:JuU11 15 mars 2023 Straffrättsliga frågor
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 16 februari 2023 Frågestund
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2022/23:JuU1 17 december 2022 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Motion 2022/23:2357 av Bassem Nasr m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2357 av Bassem Nasr m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma

Inlämnad: 2023-03-23 Förslag: 2
Utskottsberedning: JuU

Motion 2022/23:2357 av Bassem Nasr m.fl. (MP) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2357 av Bassem Nasr m.fl. (MP) (pdf, 90 kB)

med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato Sammanfattning Miljöpartiet anser att det säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt efter Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina och även de följder detta har fått och fortsatt kommer

Inlämnad: 2023-03-13 Förslag: 14
Utskottsberedning: 2022/23:UU16
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) (pdf, 111 kB)

med anledning av skr. 2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Motion 2022/23:2344 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2344 av Annika Hirvonen m.fl. MP med anledning av skr. 2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen kontroller och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara möjligheten till spårbyte och tillkännager

Inlämnad: 2023-03-08 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SfU13

Motion 2022/23:2344 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2022/23:2344 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.