Birgitta Carlsson (C)

Birgitta Carlsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Västra Götalands läns östra
Titel lantbrukare
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2000-10-12 – 2001-09-27
  • Valberedningen

  • Suppleant 2004-09-20 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2006-10-17 – 2010-10-19

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1991- Suppleant i Utbildningsutskottet 91/92-93/94, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Jordbruksutskottet 94/95-. Ledamot av Lagutskottet 94/95-. Suppleant i Valberedningen 94/95-.
 • Bostadsort

  Torestorp
 • Utbildning

  Handelsskola 60. Kamrersassistent 60-65. Lantbrukare.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Hushållningssällskapens förbund 94-01, vice ordförande 98-01. - Ledamot av styrelsen för Värsås missionsförsamling, ordförande 85-90. - Ledamot av styrelsen för Varola centerkvinnor, ordförande 86-92, och Skaraborgs distrikt av Centerns kvinnoförbund 83-, ordförande 89-. - Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns centerpartidistrikt, 2:e vice ordförande 90-92, 1:e vice ordförande 92-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Statens utsädeskontroll, ordförande 92-, Lantmäteriverket 93-. Ledamot av Gentekniknämnden 96-00. - Ledamot av begravningsverksamhetskommittén 96-97, kommittén om livsmedelstillsynen 97-98, rennäringspolitiska kommittén 98-01, anhörigkommittén 00-01 och kommittén för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002 02.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Skövde kommunfullmäktige 85-, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 92-94. Ledamot av skolstyrelsen 80-90 och socialnämnden, ordförande 90-91. Gruppledare i kommunfullmäktigegruppen 88-91.
 • Föräldrar

  Byggmästaren Hilding Herbert Larsson och kokerskan Elin Charlotta Carlsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m.

Motion 2005/06:MJ56 av Claes Västerteg m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att för att ett motorbränsle skall tillhöra miljöklass 1 måste utsläppen av växthusgaser vara lägre än för konventionell diesel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:MJU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ56 av Claes Västerteg m.fl. (c) (doc, 68 kB) Motion 2005/06:MJ56 av Claes Västerteg m.fl. (c) (pdf, 236 kB)

med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

Motion 2005/06:MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Bakgrund 3 3 Inledning 3 4 Internationellt agerande 4 4.1 Gemensam europeisk miljöpolitik 5 5 Klimatmål 5 6 Det personliga ansvaret 6 6.1 Personliga utsläppsrätter 7 6.2 Skatteavdrag för de som skänker pengar till klimatförbättrande


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c) (doc, 114 kB) Motion 2005/06:MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c) (pdf, 280 kB)

med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att målet för handikappolitiken bör vara principen om alla människors lika värde och rätt till likabehandling, ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 110 kB) Motion 2005/06:So46 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (pdf, 280 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.