Birgitta Wistrand (M)

Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel VD
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-10-08

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-10-08
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Lärare inför 2000-talet

Motion 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. m Lärare inför 2000-talet Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld, den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet, förändrad arbetsorganisation, den växande betydelsen


Utskottsberedning: -----------1994/95:UbU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Utvärdering inom skolan

Motion 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. m Utvärdering inom skolan Det nya styrsystemet för skolväsendet innebär att staten anger de nationella målen och ramarna för verksamheten. Ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger däremot hos kommunerna och andra skolhuvudmän. Syftet med att ersätta


Utskottsberedning: ----------1994/95:UbU10 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Generalkonsulatet i Los Angeles

Motion 1994/95:U305 av Birgitta Wistrand (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U305 av Birgitta Wistrand m Generalkonsulatet i Los Angeles USA är inte enbart New York och Washington. Behåll generalkonsulatet i Los Angeles Det statsfinansiella läget kräver att även utrikesförvaltningen ses över. Men här liksom i andra fall måste besparingarna göras så att de skadar


Utskottsberedning: -1994/95:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.