Birgitta Wistrand (M)

Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel VD
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-10-08

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-10-08
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2000/01:245 av Larsson, Maria (kd) 9 mars 2001 aktivitetsgarantin

med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden

Motion 1999/2000:T10 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T10 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobilmarknaden Konkurrens i mobiltelenäten Regeringens förslag i korthet Regeringen föreslår i avsikt att öka konkurrensen på mobiltelemarknaden, att det i telelagen införs en skyldighet för tillståndshavare,


Utskottsberedning: -1999/2000:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön

Motion 1999/2000:T3 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T3 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön Miljöaspekter vid väg och järnvägsinvesteringar Vägverket och Banverket är enligt väglagen respektive lagen om byggande av järnväg skyldiga att upprätta


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Central- och Östeuropa

Motion 1999/2000:U803 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U803 av Lennmarker, Göran m Central- och Östeuropa 1 Integration på lika villkor Det är nu precis 10 år sedan Berlinmurens fall och frigörelsen i Central- och Östeuropa. Dramatiken i samband med frigörelsen var stor, men i ett historiskt perspektiv var det som skedde på andra sidan Östersjön


Utskottsberedning: ---------1999/2000:FiU11 1999/2000:UU10 1999/2000:UU11 1999/2000:UU2 1999/2000:UU6 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se