Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Information från regeringen 19 januari 2005 Information från regeringen
Interpellationsdebatt 2002/03:377 av Johansson, Kenneth (c) 26 maj 2003 finansiell samordning
Interpellationsdebatt 2002/03:387 av Brus, Sven (kd) 26 maj 2003 diskriminering av äldre
Interpellationsdebatt 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp) 26 maj 2003 konkurrensen och elmarknadens utformning

med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

Motion 2001/02:Fi33 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi33 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att Nämnden för offentlig upphandling och Konkurrensverket skall slås samman


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

Motion 2001/02:N56 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:N56 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:143. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en fri


Utskottsberedning: 2001/02:NU17
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

Motion 2001/02:K93 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K93 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:170. Motivering Regeringens mediepolitik har länge varit på väg åt fel håll och koncessionsavgiften


Utskottsberedning: 2001/02:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se