Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

Motion 2002/03:Fi19 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi19 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 8 2 Förslag till riksdagsbeslut 9 3 Motivering 9 3.1 Förändrat mål för minskning av långvarig ohälsa 11 3.2 Ett hot mot hela välfärdssystemet 12


Utskottsberedning: 2002/03:FiU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

Motion 2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Sammanfattning 4 4 Inledning 5 4.1 Kristecknen blir fler 5 5 Sverige i en globaliserad värld 9 6 De


Utskottsberedning: 2002/03:FiU19 2002/03:FiU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

med anledning av skr. 2002/03:101 Årsredovisning för staten 2002

Motion 2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:101 Årsredovisning för staten 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skrivelsen visar att redan givna åtaganden inte kan finansieras med regeringens


Utskottsberedning: 2002/03:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.