Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.

Motion 2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Sammanfattning Regeringen har med sin proposition velat anpassa lagarna om barnbidrag och vårdbidrag till ett mer jämställt samhälle. Tyvärr har man åstadkommit ett förslag som riskerar att öka tvisterna mellan föräldrar och minska flexibiliteten i barnens boende. Vi föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 56 kB) Motion 2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp) (pdf, 196 kB)

med anledning av prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn

Motion 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ensamkommande barns egna asylskäl måste beaktas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att handläggningstiden för ensamkommande asylsökande barn inte skall överstiga tre


Utskottsberedning: 2005/06:SfU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 50 kB) Motion 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp) (pdf, 188 kB)

med anledning av skr. 2005/06:18 Migration och asylpolitik

Motion 2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avvisade asylärenden bör följas upp och utvärderas i större utsträckning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återvändandeavtal inte bör ingås med löfte om eventuell


Utskottsberedning: 2005/06:SfU10 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 48 kB) Motion 2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp) (pdf, 186 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.