Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Motion 2000/01:So59 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So59 av Könberg, Bo fp med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de alkoholpolitiska principerna. 2. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: ------------2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.

Motion 2000/01:So50 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So50 av Heinemann, Kerstin fp med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att äldre människor inte skall kunna nekas hemtjänst med hänvisning till deras ekonomiska


Utskottsberedning: ---------------2000/01:SoU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension

Motion 2000/01:Sf33 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf33 av Könberg, Bo fp med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en reformerad sjukförsäkring inom en socialförsäkringsreform.


Utskottsberedning: ---2000/01:SfU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se