Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet

Motion 2000/01:K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K9 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:84. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning om trafikhuvudmännens


Utskottsberedning: ---2000/01:KU24
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter

Motion 2000/01:So36 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So36 av Heinemann, Kerstin fp med anledning av prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut roll och uppgifter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition i delen om ny roll för Folk- hälsoinstitutet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: -----2000/01:SoU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av redog. 2000/01:RR1 Riksdagens revisorer Årsredovisning för 2000

Motion 2000/01:Fi16 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi16 av Pilsäter, Karin fp med anledning av redog. 2000/01:RR1 Riksdagens revisorer Årsredovisning för 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för Riksdagens revisorer vad som i motionen anförs om en fortsatt granskning av Centrala studiestödsnämnden, CSN. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: -----2000/01:FiU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se