Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Information från regeringen 19 januari 2005 Information från regeringen
Interpellationsdebatt 2002/03:377 av Johansson, Kenneth (c) 26 maj 2003 finansiell samordning
Interpellationsdebatt 2002/03:387 av Brus, Sven (kd) 26 maj 2003 diskriminering av äldre
Interpellationsdebatt 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp) 26 maj 2003 konkurrensen och elmarknadens utformning

med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

Motion 1999/2000:Sf21 av Margit Gennser m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf21 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet som nu håller på att slutföras kräver också anpassning av tidigare regler för efterlevandepensioner och efterlevandestöd


Utskottsberedning: --1999/2000:SfU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

Motion 1999/2000:So40 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So40 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Sammanfattning: en offensiv handikappolitik Sedan regimskiftet 1994 har handikappolitiken framför allt setts som ett besparingsobjekt. Det är


Utskottsberedning: --------------1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet

Motion 1999/2000:A12 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A12 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen som innebär att två veckor av den i lagen föreskrivna mammaledigheten om minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se