Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

Motion 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare oberoende fondernas risktagande och kostnader. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

Motion 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till kommunalt utjämningssystem enligt de riktlinjer som anförs i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:FiU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

Motion 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stabila planeringsförutsättningar för kommuner och landsting.


Utskottsberedning: 2004/05:FiU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se