Bo Lundgren (M)

Bo Lundgren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel civilekonom
Född år 1947

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2004-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2004-09-30
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Ordinarie 1982-12-13 – 1991-10-04
  • Ledig 1982-11-13 – 1982-12-12
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1982-11-12
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2003-11-24 – 2004-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Ledamot 1979-10-01 – 1988-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Suppleant 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1978-10-03 – 1979-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1999-09-23
  • Suppleant 1994-10-25 – 1998-10-04
  • Suppleant 1987-10-06 – 1988-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2003-10-26
  • Ledamot 1997-09-23 – 1998-10-05
  • Valberedningen

  • Ledamot 1998-10-05 – 1999-11-03
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 1999-09-23 – 2003-10-26
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-10-17
  • Suppleant 1999-09-14 – 2002-09-30
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1975. Rdl 1976-. Statsråd 1991- Suppleant i Skatteutskottet 75-78/79, Utrikesutskottet 76/77-78/79 och 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 78/79 samt Finansutskottet 86/87-87/88 och 94/95-. Ledamot av Skatteutskottet 79/80-90/91 och 94/95-, vice ordförande 88/89-90/91 och 94/95-. Suppleant i Riksdagens revisorer 79/80, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85 samt Talmanskonferensen 88/89-90/91 och 94/95-. Ledamot av krigsdelegationen 97/98-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 86/87-90/91 och 94/95-.
 • Bostadsort

  Kristianstad
 • Utbildning

  Studentexamen i Kristianstad 66. Civilekonom vid Lunds universitet 72, lärare i företagsekonomi 72-75. Reservofficersexamen 72, kapten i reserven 78. Innehavare av släktgården Färeköp (skogsbruk) 80-. Statsråd vid finansdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Vin & Sprit AB 89-91. Ledamot av AB Aerotransports representantskap 88-91. - Ledamot av styrelsen för Kristianstads länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-, 2:e vice ordförande 84-85, 1:e vice ordförande 89-, Moderata ungdomsförbundet (MUF) 70-74 och Kristianstads läns MUF-distrikt, ordförande 71-74. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 93-, ordförande 99-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Kristianstads län 82-85 och 89-91, Riksgäldskontoret 89-91 och 94-97, Insättningsgarantinämnden 96-. FN-delegat 83 och 84. Nämndeman i mellankommunala skatterätten 77-88. - Ledamot av 1972 års skatteutredning 76-77, 1976 års fastighetstaxeringskommitté 78-84, utredningen om skogsindustrins virkesförsörjning 79-81, 1980 års företagsskattekommitté 79-85, utgiftsskattekommittén 81-86, Sydafrikakommittén 83-84, kommittén angående översyn av företagsbeskattningen 85-89, kommittén angående översyn av inkomstskattesystemet 87-89, skatteväxlingskommittén 95-97.
 • Litteratur

  Sänk skatten för alla (1989).
 • Föräldrar

  Majoren Alf Magnus Tord Lundgren och Inez Adèle Ingeborg Nilsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: regeringens samarbetspartier
Interpellationsdebatt 2002/03:193 av Lundgren, Bo (m) 7 mars 2003 regeringens samarbetspartier
Stillbild från Utrikespolitisk debatt: utrikespolitisk debatt
Utrikespolitisk debatt 12 februari 2003 utrikespolitisk debatt
Stillbild från Interpellationsdebatt: arbete och företagande
Interpellationsdebatt 2002/03:122 av Lundgren, Bo (m) 28 januari 2003 arbete och företagande

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

Motion 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2003/04:169. Bakgrund Moderaterna har i en tidigare motion föreslagit att riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2004/05:SkU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.

Motion 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avskaffa förmögenhetsskatten fr.o.m. 2005 års taxering med hänvisning till vad som anfördes i motion 2003/04:Sk299 och


Utskottsberedning: 2003/04:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.