Britta Rådström (-)

Britta Rådström (S)

Valkrets Västerbottens län
Född år 1954
Avliden den 28 juli 2015

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2004-09-14 – 2010-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2003-09-16 – 2004-06-30
  • Ersättare 2002-11-14 – 2003-07-31
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2004-10-26 – 2006-10-02
  • Suppleant 2003-09-22 – 2004-06-30
  • Suppleant 2002-11-19 – 2003-07-31
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2004-10-26 – 2006-10-02
  • Suppleant 2003-09-22 – 2004-06-30
  • Suppleant 2002-11-19 – 2003-07-31
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2006-03-16 – 2006-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-03-16 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2006-05-18 – 2006-06-14

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2009/10:419 av Rådström, Britta (s) 28 juni 2010 Tullverket
Debatt om förslag 2009/10:SkU26 10 mars 2010 Allmänna motioner om inkomstskatter
Interpellationsdebatt 2008/09:598 av Rådström, Britta (s) 3 september 2009 Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten
Interpellationsdebatt 2008/09:514 av Rådström, Britta (s) 1 juni 2009 Kronofogdemyndigheten

Avdrag för gåvor

Skriftlig fråga 2009/10:926 av Rådström, Britta (s)

den 21 juni Fråga 2009/10:926 Avdrag för gåvor av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Utredaren i Gåvoincitamentsutredningen avstyrkte i SOU 2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet hela idén. Ett av regeringspartierna är dock besatt av själva tanken, oavsett dess

Inlämnad: 2010-06-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Transferering av svenska skattemedel till utlandet

Skriftlig fråga 2009/10:925 av Rådström, Britta (s)

den 21 juni Fråga 2009/10:925 Transferering av svenska skattemedel till utlandet av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Avdraget för hushållstjänster som infördes från den 1 januari 2008 kunde användas för köp av tjänster från utländska företag och för tjänster kopplade till bostäder utomlands.

Inlämnad: 2010-06-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Beskattning och utlandssvenskar

Skriftlig fråga 2009/10:924 av Rådström, Britta (s)

den 21 juni Fråga 2009/10:924 Beskattning och utlandssvenskar av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m En rad skatter har tagits bort och sänkts, som förmögenhets- och fastighetsskatt. Detta uppges vara något som fått utlandssvenskar att åter intressera sig för att bo i Sverige. Avser finansministern

Inlämnad: 2010-06-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se