Carl Erik Hedlund (M)

Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel civilekonom
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-11 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1994-10-03 – 1994-10-07
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-10
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-10-08
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2003-03-12 – 2010-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.
Debatt om förslag 2001/02:SKU3 28 november 2001 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.
Stillbild från Interpellationsdebatt: EU-skatter på alkoholdrycker
Interpellationsdebatt 2001/02:74 av Söderqvist, Nils-Erik (s) 26 november 2001 EU-skatter på alkoholdrycker
Stillbild från Debatt om förslag: Radio och TV
Debatt om förslag 2000/01:KrU8 12 juni 2001 Radio och TV

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen

Motion 1994/95:Sk58 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Sk58 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen I proposition 1994/95:203 föreslås de återstående åtgärder som enligt regeringen bör finansiera avgiften för medlemskapet i den Europeiska unionen. Utgångspunkten för förslagen


Utskottsberedning: --------1994/95:SkU28
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.

Motion 1994/95:Sk53 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Sk53 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. I syfte att anpassa de svenska momsreglerna till de regler som antagits inom EG föreslår regeringen bland annat att rätten till avdrag för fiktiv skatt slopas. Med anledning


Utskottsberedning: ---1994/95:SkU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:184 Genomförande av EG:s tredje skade- respektive livförsäkringsdirektiv

Motion 1994/95:N15 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:N15 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:184 Genomförande av EG:s tredje skade- respektive livförsäkringsdirektiv Regeringen föreslår i propositionen en rad lagändringar på skade- och livförsäkringsområdet. Ändringarna innebär att reglerna i EU:s direktiv på dessa områden


Utskottsberedning: ----1994/95:NU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.