Carl Erik Hedlund (M)

Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel civilekonom
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-11 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1994-10-03 – 1994-10-07
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-10
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-10-08
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2003-03-12 – 2010-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.
Debatt om förslag 2001/02:SKU3 28 november 2001 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.
Stillbild från Interpellationsdebatt: EU-skatter på alkoholdrycker
Interpellationsdebatt 2001/02:74 av Söderqvist, Nils-Erik (s) 26 november 2001 EU-skatter på alkoholdrycker
Stillbild från Debatt om förslag: Radio och TV
Debatt om förslag 2000/01:KrU8 12 juni 2001 Radio och TV
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa utrikeshandelspolitiska frågor
Debatt om förslag 2000/01:NU9 20 april 2001 Vissa utrikeshandelspolitiska frågor
Stillbild från Interpellationsdebatt: skatteregler för fåmansbolag
Interpellationsdebatt 2000/01:281 av Hedlund, Carl Erik (m) 16 mars 2001 skatteregler för fåmansbolag

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

Motion 1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet I vår partimotion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen 1995/96:Fi78 anges den inriktning av skattepolitiken som vi förordar. I denna motion återfinns våra


Utskottsberedning: -------------------------1995/96:FiU10 1995/96:SkU31 1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen

Motion 1995/96:Sk36 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk36 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om Tullverkets befogenheter vid införsel eller utförsel över Sveriges gränser mot ett annat EU-land. Förslaget


Utskottsberedning: --------1995/96:SkU23
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.

Motion 1995/96:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m. Förmån av fri utbildning Regeringen föreslår att den som riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller


Utskottsberedning: ------1995/96:SkU25
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.