Cecilia Brinck (M)

Cecilia Brinck (M)

Tidigare ersättare

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms kommun
Titel Redaktör
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2010-10-19 – 2010-10-25
  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2010-10-26 – 2014-09-29
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2010-10-05 – 2010-10-18
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2013/14:KU34 12 juni 2014 En politik för en levande demokrati
Debatt om förslag 2013/14:KU33 7 maj 2014 Tidningen Riksdag & Departement
Debatt om förslag 2013/14:KU14 10 april 2014 Fri- och rättigheter
Debatt om förslag 2013/14:KU23 20 mars 2014 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Studiemedlets sammansättning och villkor

Motion 2013/14:Ub278 av Cecilia Brinck (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub278 av Cecilia Brinck M Studiemedlets sammansättning och villkor M1323 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över fribeloppet för studiemedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub278 av Cecilia Brinck (M) (doc, 56 kB)

Värnskatten

Motion 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. M Värnskatten M0138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnskatten. Motivering I en tid som präglas av stor ekonomisk oro i både eurozonen och USA är det av stor vikt att Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. (M) (doc, 50 kB)

Lag om trossamfundet Svenska kyrkan samt församlingstillhörighet

Motion 2011/12:K380 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:K380 av Hans Wallmark m.fl. M Lag om trossamfundet Svenska kyrkan samt församlingstillhörighet M0463 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fri församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan och därmed behovet av nödvändiga


Utskottsberedning: 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:K380 av Hans Wallmark m.fl. (M) (doc, 53 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se