Charlotte Cederschiöld (M)

Charlotte Cederschiöld (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.kand.näringspol.sekr.
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2009-07-14

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1995-01-10 – 1995-10-10
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1995-01-09
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1987-04-29 – 1987-06-02
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2004-07-20 – 2009-07-14
  • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-01-15
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-01-15
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Motion 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny marknadsföringslag som ersätter 1975 års marknadsföringslag. Den nya lagen syftar till att främja konsumenternas och näringsidkarnas intresse


Utskottsberedning: -1994/95:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m.

Motion 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m. I propositionen lägger regeringen fram förslag till lagändringar i syfte att uppfylla två direktiv som omfattas av EES-avtalet. Vi delar i stort den uppfattning som


Utskottsberedning: -1994/95:LU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag

Motion 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag När den nu gällande lagen om fastighetsmäklare tillkom var förhoppningarna att den skulle bli ett effektivt instrument för att sanera fastighetsmäklarbranschen och att den skulle ge ett tillfredsställande


Utskottsberedning: -1994/95:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se