Elizabeth Nyström (-)

Elizabeth Nyström (M)

Valkrets Västra Götalands läns norra
Född år 1942
Avliden den 16 februari 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1996-10-16 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-10-03 – 1996-10-15
  • Trafikutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1996-02-09 – 1998-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1996-10-24 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-10 – 1996-10-14
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2006-10-17 – 2010-10-19
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2004-04-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Moderna transporter
Debatt om förslag 2005/06:TU5 30 maj 2006 Moderna transporter
Stillbild från Debatt om förslag: Den svenska turistnäringen
Debatt om förslag 2004/05:NU13 14 juni 2005 Den svenska turistnäringen
Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik
Debatt om förslag 2003/04:TU5 31 mars 2004 Yrkestrafik

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

Motion 2005/06:Sk22 av Björn Hamilton och Elizabeth Nyström (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:190. Motivering Regeringen föreslår införandet av en flygskatt. Förslaget har varit ute på remiss. Av 58 remissinstanser som svarat är merparten negativa. Till och med Konkurrensverket och Energimyndigheten vänder tummen ned och anser att skatten tvärtom


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 3 Bättre kommunikationer för ett konkurrenskraftigt Sverige 4 4 Trafiksäkerhet 6 5 Hållbara transporter och hållbar beskattning 8 6 Sjöfarten 10 7 Konkurrens på hela järnvägsnätet 13 8 Kollektivtrafiken 14 9 Bättre förutsättningar för flygtrafiken 15


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 127 kB) Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) (pdf, 290 kB)

med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon flygskatt ej skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU14 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 57 kB) Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (pdf, 199 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.