Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

Finansminister

Parti Moderaterna
Valkrets Örebro län, plats 234
Titel Ekon.lic.
Född år 1967
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2014-10-04 – 2022-10-18
  • Ledig 2013-09-17 – 2014-10-03
  • Ordinarie 2006-10-02 – 2013-09-16
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Vice ordförande 2014-12-16 – 2017-10-10
  • Ledamot 2014-12-15 – 2014-12-16
  • Ordförande 2012-06-19 – 2013-09-17
  • Ledamot 2012-06-19 – 2012-06-19
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Ordförande 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-04
  • Vice ordförande 2019-02-28 – 2022-09-26
  • Ordförande 2018-10-02 – 2019-02-28
  • Ledamot 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Vice ordförande 2017-10-12 – 2018-09-24
  • Ledamot 2017-10-10 – 2017-10-11
  • Ledamot 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Suppleant 2009-10-22 – 2010-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Vice ordförande 2014-10-07 – 2014-12-15
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2019-02-14 – 2022-10-04
  • Ledamot 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Personlig suppleant 2020-02-12 – 2020-10-31
  • Ledamot 2014-11-01 – 2018-10-31
  • Vice ordförande 2012-11-01 – 2013-09-17
  • Ledamot 2012-11-01 – 2012-11-01
  • Personlig suppleant 2010-10-26 – 2012-10-31
  • Riksrevisionens styrelse

  • Ledamot 2009-11-02 – 2010-12-31
  • Riksrevisionens parlamentariska råd

  • Ledamot 2011-01-01 – 2012-08-22
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 – 2022-11-15
  • Ledamot 2013-01-22 – 2022-10-09
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2021-02-04 – 2022-10-02
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2018-10-02 – 2022-10-02
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2013-09-17 – 2014-10-03
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06-10, ordförande 12-13, vice ordförande 14-. Ledamot finansutskottet 10-12, vice ordförande 17-18 och 19- och ordförande 18-19. Ledamot EU-nämnden 10-12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06-10, finansutskottet 09-10 och EU-nämnden 19-. Ledamot krigsdelegationen 13-. Suppleant Utrikesnämnden 18-. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09-10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11-12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-12, vice ordförande 12-13, ledamot 12 och 14-18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917-141003.
 • Föräldrar

  Pastorn Alvar Lundin och läraren Karin Lundin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Östersund, slutår 86. Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro, slutår 91. Fil.mag., nationalekonomi, Uppsala universitet 01. Ekonomie licentiat, nationalekonomi, Örebro universitet 06.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, ersättare, Uppsala 98-00. Kommunfullmäktig, Örebro 02-06. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Kapitalbeskattning vid utflyttning
Interpellationsdebatt 2022/23:306 av Hanna Westerén (S) 26 maj 2023 Kapitalbeskattning vid utflyttning
Stillbild från Interpellationsdebatt: En justerad skattesats för fåmansföretag
Interpellationsdebatt 2022/23:302 av Hanna Westerén (S) 26 maj 2023 En justerad skattesats för fåmansföretag
Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetslivskriminalitet och grov brottslighet
Interpellationsdebatt 2022/23:278 av Hanna Westerén (S) 26 maj 2023 Arbetslivskriminalitet och grov brottslighet
Stillbild från Interpellationsdebatt: En moderniserad källskatt på utdelning
Interpellationsdebatt 2022/23:276 av Niklas Karlsson (S) 26 maj 2023 En moderniserad källskatt på utdelning
Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen för pensionärer födda 1957
Interpellationsdebatt 2022/23:274 av Janine Alm Ericson (MP) 26 maj 2023 Situationen för pensionärer födda 1957
Stillbild från Interpellationsdebatt: Folkräkning
Interpellationsdebatt 2022/23:273 av Sofie Eriksson (S) 26 maj 2023 Folkräkning

Dokument:

De statliga bolagens samordningsskyldighet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:679 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01700 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:679 av Eric Palmqvist SD De statliga bolagens samordningsskyldighet Eric Palmqvist har frågat mig om jag avser att verka för att staten, det vill säga ägaren till de statliga bolagen, ska kunna kräva skriftlig samordning av sådana

Svarsdatum: 2023-05-24 Frågeställare: Eric Palmqvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:679 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M) (docx, 63 kB)

Användningen av TCTF i EU

Svar på skriftlig fråga 2022/23:662 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Svar på fråga 2022/23:662 av Elisabeth Thand Ringqvist C Användningen av TCTF i EU Elisabeth Thand Ringqvist har frågat finansministern på vilket sätt ministern och regeringen tänker möta ett ökat användande av Temporary Crisis and Transition Framework TCTF i medlemsstaterna. Frågan har överlämnats till mig. Klimatomställningen

Svarsdatum: 2023-05-24 Frågeställare: Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:662 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M) (docx, 69 kB)

Tobaksskattedirektivet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:639 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01591 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:639 av Tobias Andersson SD Tobaksskattedirektivet Tobias Andersson har frågat mig om jag är beredd att lova att försvara en rimlig beskattningsnivå, inte bara för snuset, utan även för nikotinpåsar. Frågan är ställd mot bakgrund av

Svarsdatum: 2023-05-17 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:639 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M) (docx, 65 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.