Magdalena Andersson (S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 114
Född år 1967

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Statsråd (finansminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Göran Andersson och Birgitta Granell-Andersson.
 • Utbildning

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, examen 92. Forskarutbildning, inriktning nationalekonomi (ej avslutad), Handelshögskolan Stockholm 92-95. Institute for Advanced Studies, Wien 94. Harvard University 95.
 • Anställningar

  Lärare, Handelshögskolan 94. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 96-98 och planeringschef 98-04. Statssekreterare, Finansdepartementet 04-06. Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07-09. Överdirektör, Skatteverket 09-12. Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna 12-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, ATG 04-06. Ledamot, Bolagsverkets insynsråd 09-12.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Policy Network 05-09.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kinas utbyggnad av kolkraft

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1859 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/ 00791 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1859 av Markus Wiechel SD Kinas utbyggnad av kolkraft Markus Wiechel har frågat statsrådet Anna Hallberg hur hon ställer sig till införandet av koldioxidtullar riktat mot importerade varor. Vidare har han frågat om regeringen på

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1859 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Momshantering i samband med covid-19-vaccinationer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1849 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/00752 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1849 av Eric Westroth SD Momshantering i samband med covid-19-vaccinationer Eric Westroth har frågat mig om jag och regeringen identifierat vilka problem som kan tänkas uppstå med avseende på momshanteringen i samband med covid-19-vaccinationer,

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Eric Westroth (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1849 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Oredovisade insättningar och organiserad brottslighet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1841 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:1841 av Niklas Wykman M Oredovisade insättningar och organiserad brottslighet Niklas Wykman har frågat mig om jag har vidtagit några åtgärder, eller om jag ska göra det, så att Skatteverket återfår bättre möjligheter att granska svarta pengar, eller hur jag annars avser att säkerställa att Skatteverket

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1841 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se