Magdalena Andersson (S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 114
Född år 1967

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Statsråd (finansminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Göran Andersson och Birgitta Granell-Andersson.
 • Utbildning

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, examen 92. Forskarutbildning, inriktning nationalekonomi (ej avslutad), Handelshögskolan Stockholm 92-95. Institute for Advanced Studies, Wien 94. Harvard University 95.
 • Anställningar

  Lärare, Handelshögskolan 94. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 96-98 och planeringschef 98-04. Statssekreterare, Finansdepartementet 04-06. Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07-09. Överdirektör, Skatteverket 09-12. Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna 12-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, ATG 04-06. Ledamot, Bolagsverkets insynsråd 09-12.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Policy Network 05-09.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ytterligare svenskt ekonomiskt stöd till EU:s räddningsfond

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/01607 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2501 av Björn Söder SD Ytterligare svenskt ekonomiskt stöd till EU:s räddningsfond Björn Söder har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå att ytterligare skattemedel ska gå till EU:s räddningsfond samt vad jag har för inställning

Svarsdatum: 2021-04-21 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2467 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:2467 av Kjell Jansson M Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal Kjell Jansson har frågat mig om jag kan precisera exakt vilka påstötningar och uppmaningar som har utövats från min och Sveriges sida, mot vem eller vilka har dessa riktats och hur är dessa dokumenterade. Frågan om Portugals

Svarsdatum: 2021-04-14 Frågeställare: Kjell Jansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2467 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Säkrare processer kring skuldärenden

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2380 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/ 01493 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2380 av Angelica Lundberg SD Säkrare processer kring skuldärenden Angelica Lundberg har frågat mig hur jag kommer att agera för att höja säkerheten i processen kring skuldärenden. Frågan är ställd mot bakgrund av att Kronofogdemyndigheten

Svarsdatum: 2021-04-09 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2380 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se