Magdalena Andersson (S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 114
Född år 1967

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Statsråd (finansminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Göran Andersson och Birgitta Granell-Andersson.
 • Utbildning

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, examen 92. Forskarutbildning, inriktning nationalekonomi (ej avslutad), Handelshögskolan Stockholm 92-95. Institute for Advanced Studies, Wien 94. Harvard University 95.
 • Anställningar

  Lärare, Handelshögskolan 94. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 96-98 och planeringschef 98-04. Statssekreterare, Finansdepartementet 04-06. Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07-09. Överdirektör, Skatteverket 09-12. Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna 12-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, ATG 04-06. Ledamot, Bolagsverkets insynsråd 09-12.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Policy Network 05-09.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Utvärdering av plastpåseskatten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2065 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03498/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2065 av Sten Bergheden M Utvärdering av plastpåseskatten Sten Bergheden har frågat mig när regeringen kommer att utvärdera den nya plastpåseskatten och redovisa plastpåseskattens faktiska och mätbara effekter på miljön. Skatten

Svarsdatum: 2020-09-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2065 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Återinförd fastighetsskatt

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2063 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03493/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2063 av Markus Wiechel SD Återinförd fastighetsskatt Markus Wiechel har frågat mig om hur jag och regeringen ser på införandet av en ny fastighetsskatt och om man har gjort någon konsekvensanalys av vad ett införande skulle innebära

Svarsdatum: 2020-09-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2063 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Möjlighet att ansöka om omställningsstöd

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2051 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 03479/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2051 av Lars Hjälmered M Möjlighet att ansöka om omställningsstöd Lars Hjälmered har frågat mig vilka konkreta insatser jag avser att genomföra för att säkerställa att företag i behov av omställningsstöd ges möjlighet att ansöka

Svarsdatum: 2020-09-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2051 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se