Gabriel Romanus (FP)

Gabriel Romanus (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms kommun
Titel pensionär
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-04-07 – 2006-10-02
  • Ledig 2003-02-24 – 2003-04-06
  • Ordinarie 2002-09-30 – 2003-02-23
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1982-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2004-09-14 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2004-09-14
  • Ledamot 2002-09-30 – 2003-02-23
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-02-23
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Deputerad 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ordförande 2003-01-29 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-15 – 2003-01-28

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Suppleant i 2:a Lagutskottet 69-70, Socialutskottet 71-73 och Finansutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Socialutskottet 74-78/79 och 79/80-81/82, vice ordförande 76/77-77/78 och 79/80-81/82. Suppl i Riksdagens förvaltningsstyrelse 76/77-77/78 och 79/80-81/82 samt Nordiska rådets svenska delegation 76/77-77/78. Ledamot av Talamanskonferensen 76/77-78/79, Valberedningen 76/77-77/78, Krigsdelegationen 76/77-78/79 samt Nordiska rådets svenska delegation 77/78-78/79 och 79/80-81/82. Ledamot av byggnadskommittén 74-77. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 76/77-77/78 och 79/80-81/82, ordförande 77/78, vice gruppledare 76/77-77/78, gruppledare 77/78. Kvittningsman 75-75/76.
 • Bostadsort

  Sollentuna
 • Utbildning

  Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 61. Amanuens vid Stockholms universitet och statistiska centralbyrån 60-61 och 62-65. Förbundssekreterare i Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) 61-62. Ledarskribent i Expressen 65-67. Informationschef i Folkpartiet 68-77. Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 77-78. Statsråd och chef för socialdepartementet 18.10.1978-12.10.1979. Verkställande direktör i Systembolaget 82-99.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Sveriges elevers centralorganisation, sekreterare 54-55, ordförande 57, Stockholms universitets studentkår 61, Riksförbundet Hem och skola, ordförande 80-84, och Svenska Kommittén mot antisemitism, ordförande 84-89. Ledamot av International Council for Alcohol and Addictions 88-. - Ledamot av styrelsen för Sveriges Liberala studieförbund, sekreterare 59. - Ledamot av styrelsen för FPU, 1:e vice ordförande 62-63, Stockholms länsförbund av Folkpartiet 65-82, ordförande 76-82. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 66-82.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Rikspolisstyrelsen 74-77 samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ordförande 80-90. Ledamot av Socialstyrelsens lekmiljöråd 74-76, Jämställdhetsnämnden 81-84, och Socialvetenskapliga forskningsrådet 93-01, ordförande 93-01. - Ledamot av valinformationsutredningen 69, familjelagssakkunniga 69-78, affärstidsnämnden 71-74, beredningsgruppen för att förbereda internationella barnåret 1979 78-80, ordförande 78-80, socialberedningen 80-81, jämställdhetskommittén 81-82, ordförande 81-82, organisationskommittén för folkhälsoinstitutet 91-92, ordförande 91-92, alkoholpolitiska kommissionen 92-94, barnkommittén 96-, ordförande 96-, kommittén om samverkan angående information kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter, OAS, 97-99. Särskild utredare i familjeutredningen 00-01. Sakkunnig i 1975 års affärstidskommitté 75-77. Ledamot nationella ledningsgruppen för alkohol- och drogförebyggande insatser 97-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Sollentuna kommunalfullmäktige 67-70.
 • Litteratur

  Morgonsamling. En antologi med morgonböner (1963, tillsammans med G Hammar och J Palme).
 • Föräldrar

  Professorn Eric Ragnar Romanus och medicine licentiaten Vera Starck

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: GATS-förhandlingarna
Interpellationsdebatt 2005/06:458 av Romanus, Gabriel (fp) 8 juni 2006 GATS-förhandlingarna
Stillbild från Interpellationsdebatt: Illegal alkoholhantering
Interpellationsdebatt 2005/06:431 av Romanus, Gabriel (fp) 7 juni 2006 Illegal alkoholhantering
Stillbild från Debatt om förslag: Norden
Debatt om förslag 2005/06:UU16 17 maj 2006 Norden
Stillbild från Debatt om förslag: En svensk Asienpolitik
Debatt om förslag 2005/06:UU20 12 maj 2006 En svensk Asienpolitik

Dokument:

Möjligheten att sälja hembakta bullar

Skriftlig fråga 2005/06:2081 av Romanus, Gabriel (fp)

den 29 augusti Fråga 2005/06:2081 av Gabriel Romanus fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Möjligheten att sälja hembakta bullar Av Dagens Nyheter den 27 augusti framgår att ideella organisationer inte får sälja bullar som har bakats av medlemmarna i deras egna kök. Detta uppges bero på den nya livsmedelslag

Inlämnad: 2006-08-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

GATS-förhandlingarna

Interpellation 2005/06:458 av Romanus, Gabriel (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:458 av Gabriel Romanus fp till näringsminister Thomas Östros s GATS-förhandlingarna Trots en mycket svårgenomtränglig materia och en viss dimbildning har det framgått att EU som i GATS-förhandlingarna framför krav på hela unionens vägnar har krävt en liberalisering av distributionssektorn,

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: GATS-förhandlingarna

Illegal alkoholhantering

Interpellation 2005/06:431 av Romanus, Gabriel (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:431 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Morgan Johansson s Illegal alkoholhantering För ett år sedan antog riksdagen på regeringens förslag skärpt lagstiftning mot illegal alkoholhantering och ett program för förstärkta åtgärder för att få stopp på den olagliga alkoholförsäljningen.

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Illegal alkoholhantering

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.