Håkan Holmberg (-)

Håkan Holmberg (FP)

Född år 1951
Avliden den 25 augusti 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-09-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1997-09-15
  • Ledig 1994-02-07 – 1994-03-31
  • Ledig 1993-03-08 – 1993-04-12
  • Ledig 1991-10-01 – 1992-01-09
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1997-09-15
  • Ledamot 1994-06-20 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-03 – 1994-06-19
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-09-15
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1989-12-13 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-11-13
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-09-15
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 1994-06-20 – 1994-10-03
  • ESK-delegationen

  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skr. 1996/97:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1996

Motion 1996/97:U14 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:U14 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 1996/97:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1996 Sammanfattning Vår generation har en historisk möjlighet att skapa ett Europa präglat av frihet, fred, demokrati, ekonomisk utveckling och god miljö. Folkpartiet


Utskottsberedning: -------1996/97:NU8 1996/97:UU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan

Motion 1996/97:K35 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:K35 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan I propositionen föreslås förändringar i kommunallagen som dels innebär att det blir möjligt för kommuner och landsting att samverka med andra kommuner och landsting genom att bilda en gemensam nämnd,


Utskottsberedning: -1996/97:KU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:70 Ny vallag

Motion 1996/97:K25 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:K25 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:70 Ny vallag Regeringens förslag Vid överläggningar mellan riksdagspartierna under hösten 1993 nåddes en överenskommelse bl.a. om att ett ökat inslag av personval skulle införas enligt den s.k. modifierade danska modellen


Utskottsberedning: ----1996/97:KU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se