Hannes Hervieu (C)

Hannes Hervieu (C)

Tjänstgörande ersättare

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 172
Född år 1989
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post hannes.hervieu[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Johan Hedin
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-01-01 – 2021-02-28
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant 2021-01-01 – 2021-02-28
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant 2021-01-01 – 2021-02-28

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 14 januari 2021 Frågestund

med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget


Utskottsberedning: 2020/21:JuU16

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 81 kB)

med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU17

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 84 kB)

Företagare som utnyttjas av den organiserade brottsligheten under pandemin

Interpellation 2020/21:285 av Hannes Hervieu (C)

Interpellation 2020/21:285 Företagare som utnyttjas av den organiserade brottsligheten under pandemin av Hannes Hervieu C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den globala pandemin påverkar hela samhället. Vid sidan av de ofattbara konsekvenser pandemin inneburit för människors hälsa och för sjukvården

Inlämnad: 2021-01-05 Svarsdatum: 2021-01-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:285 av Hannes Hervieu (C) (pdf, 99 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se