Helena Vilhelmsson (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Örebro län, plats 306
Född år 1965
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post helena.vilhelmsson[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Skatteutskottet

  • Suppleant
  • Justitieutskottet

  • Suppleant
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • Finansutskottet

  • Suppleant
  • Kulturutskottet

  • Suppleant
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant
  • Näringsutskottet

  • Suppleant
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant
  • Socialutskottet

  • Suppleant
  • Trafikutskottet

  • Suppleant
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant
  • Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 –
  • Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

  • Suppleant 2020-02-11 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Suppleant skatteutskottet 18- och justitieutskottet 18-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Paul Persson och sjuksköterskan Inga-Lisa Persson, f. Andersson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak

Motion 2021/22:4774 av Helena Vilhelmsson och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2021/22:4774 av Helena Vilhelmsson och Per Åsling båda C med anledning av prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur Sverige genom EU:s direktiv

Inlämnad: 2022-06-15 Förslag: 1
Utskottsberedning: SkU

Motion 2021/22:4774 av Helena Vilhelmsson och Per Åsling (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4774 av Helena Vilhelmsson och Per Åsling (båda C) (pdf, 79 kB)

Avskaffande av internmomsen

Interpellation 2021/22:536 av Helena Vilhelmsson (C)

Interpellation 2021/22:536 Avskaffande av internmomsen av Helena Vilhelmsson C till Finansminister Mikael Damberg S Den ideella sektorn är viktig för Sverige inte minst ur ett hälsoperspektiv. Därför är det viktigt att det svenska skattesystemet, kanske särskilt för den ideella sektorn, är enkelt och transparent. Skattesystemet

Inlämnad: 2022-06-02 Svarsdatum: 2022-06-29 Besvarare: Finansminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2021/22:536 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avskaffande av internmomsen

Det skatterättsliga företrädaransvaret

Skriftlig fråga 2021/22:1672 av Helena Vilhelmsson (C)

Fråga 2021/22:1672 Det skatterättsliga företrädaransvaret av Helena Vilhelmsson C till Finansminister Mikael Damberg S Företrädaransvaret innebär att en företrädare för en juridisk person kan bli personligt ansvarig för betalning av den juridiska personens obetalda skatter och avgifter, om han eller hon inte har sett

Inlämnad: 2022-06-02 Svarsdatum: 2022-06-15 Besvarare: Finansminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1672 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 88 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.