Henrik Landerholm (M)

Henrik Landerholm (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel informationschef
Född år 1963

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-02
  • Suppleant 1991-10-08 – 1993-10-06
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Ordförande 2002-05-31 – 2002-06-12
  • Vice ordförande 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Vice ordförande 2001-10-25 – 2001-12-11
  • Vice ordförande 1999-03-23 – 1999-09-13
  • Deputerad 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Deputerad 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Deputerad 1995-10-26 – 1995-12-06
  • OSSE-delegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1995-03-16 – 1998-10-05
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1999-11-23 – 2002-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Försvarsutskottet 93/94-, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.
 • Bostadsort

  Strängnäs
 • Utbildning

  Gymnasieexamen 82. Juridiska studier vid Uppsala universitet 82-83. Pansartruppernas officershögskola 84-86. Kadett vid Södermanlands regemente (P 10/Fo 43) 84, fänrik 86, löjtnant 88, i reserven 91, kapten 94. Krigshögskolans allmänna kurs 87-88. Informationschef vid Timbro 90-92. Politiskt sakkunnig vid försvarsdepartementet 92-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Centralförbundet Folk och försvar 87-91, ledamot av arbetsutskottet 89-91, och stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, 2:e vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Officersförbundets lokalavd vid P 10, sekreterare 86-87 och 88-90. - Ledamot av styrelsen för Eskilstuna förening av Moderat skolungdom 78-81, vice ordförande 79-80, ordförande 80-81, Strängnäs avdelning av Moderata ungdomsförbundet (MUF), ordförande 81-82, Södermanlands läns MUF-distrikt, 1:e vice ordförande 82-83, ordförande 83-86, och MUF 88-92, 2:e vice ordföradne 88-90, 1:e vice ordförande 90-92. Ledamot av styrelsen för Strängnäs kommunkrets av Moderata samlingspartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, Södermanlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-, ordförande 92-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92 och 99-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Försvarets materielverk 92-95, Försvarets personalnämnd 93-95, Länsstyrelsen i Södermanlands län 95-98. Ledamot Försvarsmaktens råd 00-. - Ledamot av pliktutredningen 91-92, beredningen för genomförandet av 1992 års försvarsbeslut 92-95, försvarsberedningen 95-98, 1998 års Pliktutredning 98-00,
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Strängnäs kommunfullmäktige 86-92. Ledamot av skolstyrelsen 86-88, vice ordförande 86-88.
 • Föräldrar

  Överläkaren Nils Staffan Landerholm och fil kandidaten Karin Ida Olena Tingdal

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2001/02:FÖU7 4 april 2002 Försvarsmaktens personal
Stillbild från Interpellationsdebatt: tillämpningen av anslagsförordningen
Interpellationsdebatt 2001/02:211 av Landerholm, Henrik (m) 8 februari 2002 tillämpningen av anslagsförordningen

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi57 av Arne Andersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi57 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I december 1996 beslöt riksdagen om inriktningen för totalförsvaret för åren 1997-2001. I beslutet gavs också de ekonomiska förutsättningar som avsågs gälla för femårsperioden uttryckta


Utskottsberedning: --1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av redog. 1996/97:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996

Motion 1996/97:U22 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:U22 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av red. 1996/97:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996 Nordiska rådet har sedan januari 1996 en ny inriktning, ett förändrat arbetssätt och en ny organisation, vilket framgår av redogörelsen till


Utskottsberedning: ----1996/97:UU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:54 Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina

Motion 1996/97:U7 av Arne Andersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:U7 av Arne Andersson m.fl. m Med anledning av prop. 1996/97:54 Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina I proposition 1996/97:54 föreslår regeringen svenskt deltagande i den på IFOR följande SFOR-styrkan i f.d. Jugoslavien. Vi stöder helhjärtat regeringens förslag


Utskottsberedning: -1996/97:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.