Ingegerd Saarinen (MP)

Ingegerd Saarinen (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Västerbottens län
Titel bibliotekarie
Född år 1947

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1999-01-01 – 2006-10-02
  • Näringsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1999-01-01 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1999-01-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1999-01-01 – 2002-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2001-11-02 – 2002-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2000-10-19 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2006-10-17 – 2010-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2005/06:378 av Saarinen, Ingegerd (mp) 5 juni 2006 Dawit Isaak
Interpellationsdebatt 2005/06:327 av Bill, Per (m) 2 maj 2006 Vattenfall och handel med diktaturer
Interpellationsdebatt 2003/04:264 av Eriksson, Peter (mp) 20 februari 2004 Vattenfall AB
Interpellationsdebatt 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp) 26 maj 2003 konkurrensen och elmarknadens utformning

Europeiska investeringsbanken

Skriftlig fråga 2001/02:1284 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 juni Fråga 2001/02:1284 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Bosse Ringholm om Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsbanken, EIB, hanterar stora summor pengar som går till projekt med offentligt stöd både inom och utanför EU. Bankens utlåning på ca 40 miljarder euro per år går till projekt

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Israel-Palestina-konflikten

Skriftlig fråga 2001/02:1142 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 maj Fråga 2001/02:1142 av Ingegerd Saarinen mp till utrikesminister Anna Lindh om IsraelPalestina-konflikten På grund av de oroande händelser vi har bevittnat i Mellanöstern föreligger skäl att hysa misstanke om att Israel kan ha brutit mot de mänskliga rättigheterna på ett sätt som kan utgöra brottsliga gärningar.

Inlämnad: 2002-05-03 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare insatser för ökad hälsa i arbetslivet behovet av livsstilsförändringar,


Utskottsberedning: 2001/02:FiU27 2001/02:SfU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se