Ingela Thalén (S)

Ingela Thalén (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel f.d. statsråd
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2004-06-14

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2004-06-14
  • Ledig 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1996-03-23 – 1999-09-30
  • Ledig 1994-10-08 – 1996-03-22
  • Ordinarie 1991-10-05 – 1994-10-07
  • Ledig 1988-10-03 – 1991-10-04
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ordförande 1992-02-25 – 1994-10-02
  • Ledamot 1992-02-21 – 1992-02-24
  • Socialutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1992-02-20
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2002-11-19 – 2004-06-14
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-17 – 2004-06-14
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2004-06-14
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1990-05-31 – 1991-09-30
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 1987-10-20 – 1990-02-27
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Socialminister 1994-10-08 – 1996-03-22
  • Socialminister 1994-10-07 – 1996-03-22
  • Socialminister 1990-02-27 – 1991-10-04

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1988- Arbetsmarknadsmin. 1987-90. Socialmin. 1990-91. Ledamot av Socialutskottet 91/92 och Arbetsmarknadsutskottet 92/93-93/94, ordförande 92/93-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 89/90-90/91 och 94/95- samt Talmanskonferensen 92/93-93/94.
 • Bostadsort

  Järfälla
 • Utbildning

  Butiksbiträde vid Renés Färg & parfym 59. Anställd vid Svenska Kullagerfabriken 60, Unga örnar 61, Tornborg Lundberg AB 62-65, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 65-68, Stockholms arbetarekommun 68 och 78-79, statsrådsberedningen 69, SAP:s partistyrelse 69, Stockholms läns landsting 70-72, Förenade AB Arebolagen 72-74 och Göteborgs arbetarekommun 75-78. Politisk sekreterare i Järfälla kommun 79-80. Kommunalråd i Järfälla 80-87. Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet 20.10.1987-11.1.1990, statsråd och chef för socialdepartementet 12.1.1990-4.10.1991 och 7.10.1994-22.3.1996 samt statsråd vid Socialdepartementet 1.10.1999-. SAP:s partisekreterare 96-99.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund i Norra Stor-Stockholm, ordförande 81-92. - Ledamot av SAP:s partistyrelse 90-99, ledamot av verkställande utskottet 90-99, partisekreterare 96-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Jakobsbergs polisstyrelse 83-87, länsarbetsnämnden i Stockholms län, vice ordförande 85-87, miljövårdsberedningen 87-90, kooperativa rådet, ordf 88-90, regionalpolitiska rådet, ordf 88-90, stat-kommunberedningen 90-91 samt beredningen för livsmedels- och näringsfrågor 90-91. - Ledamot av hälso- och sjukvårdsberedningen 90-91, pensionsarbetsgruppen 91-94, pensionärskommittén 94-96 och 99-, ordförande 94-96, vice ordförande 99-, genomförandegruppen av det nya pensionssystemet 99-, ordförande 99-,
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Järfälla kommunfullmäktige 69-74 och 82-87. Ledamot av kommunstyrelsen 83-87, ordförande 83-87, ledamot av arbetsutskottet 81-87, ordförande 83-87. Ledamot av byggnadsnämnden 72-74, organisationsutskottet 81-83, ordförande 83, planeringsutskottet 81-87, ordförande 83-87, arbetslöshetsnämnden 81-85, ordförande 83-85, samt polisstyrelsen 81-87, ordförande 83-87, samt räddnings- och civilförsvarsnämnden 87, ordförande 87.
 • Föräldrar

  Tvättmästaren Knut Erland Ericsson och Sara Johanna Ström

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Krisplan mot ohälsa
Debatt om förslag 2001/02:SFU18 12 juni 2002 Krisplan mot ohälsa
Stillbild från Interpellationsdebatt: samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård
Interpellationsdebatt 2001/02:326 av Könberg, Bo (fp) 12 april 2002 samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård
Stillbild från Frågestund: ip
Frågestund 14 februari 2002 ip
Stillbild från Interpellationsdebatt: livränta
Interpellationsdebatt 2001/02:181 av Stenberg, Hans (s) 25 januari 2002 livränta
Stillbild från Interpellationsdebatt: vårdbidrag för funktionshindrade barn
Interpellationsdebatt 2001/02:135 av Magnusson, Cecilia (m) 22 januari 2002 vårdbidrag för funktionshindrade barn

Dokument:

familjecentralers framtid

Skriftlig fråga 2003/04:947 av Thalén, Ingela (s)

den 18 mars Fråga 2003/04:947 av Ingela Thalén s till statsrådet Berit Andnor om familjecentralers framtid I många kommuner i landet har kommun och landsting etablerat familjecentraler eller familjehus som stöd till unga familjer. Där samverkar mödravårdscentral, barnavårdscentral, socialtjänst och öppen förskola.

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

bostadsanpassningsbidraget

Skriftlig fråga 2003/04:471 av Thalén, Ingela (s)

den 15 december Fråga 2003/04:471 av Ingela Thalén s till statsrådet Berit Andnor om bostadsanpassningsbidraget Bostadsanpassningsbidraget är till för att medge människor med funktionshinder möjlighet att anpassa bostaden efter det funktionshinder man drabbats av. Ett funktionshinder är att ha drabbats av astma och

Inlämnad: 2003-12-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Antalet högskoleplatser i Stockholms län

Motion 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. s Antalet högskoleplatser i Stockholms län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fler högskoleplatser till Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2003/04:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.