Jakob Forssmed (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Socialminister

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 29
Titel Fil.mag.
Född år 1974
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Socialdepartementet

  • Socialminister

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2010-10-04 – 2010-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ledig ersättare 2010-10-05 – 2010-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2020-02-21 – 2022-10-18
  • Ledig 2020-01-14 – 2020-02-20
  • Ordinarie 2017-02-13 – 2020-01-13
  • Ledig 2017-01-12 – 2017-02-12
  • Ordinarie 2016-03-05 – 2017-01-11
  • Ledig 2016-01-14 – 2016-03-04
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2016-01-13
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2004-04-26 – 2004-05-28
  • Ersättare 2003-04-15 – 2003-06-13
  • Kristdemokraterna

  • Förste vice gruppledare 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ledamot 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Suppleant 2004-05-03 – 2004-05-28
  • Suppleant 2003-04-15 – 2003-06-13
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 – 2022-11-24
  • Ledamot 2015-04-25 – 2018-10-09
  • Riksrevisionens parlamentariska råd

  • Ledamot 2018-10-09 – 2019-03-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2014-09-29 – 2022-10-18
  • Socialdepartementet

  • Socialminister 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Riksdagens råd för Riksrevisionen

  • Ledamot 2019-04-01 – 2022-10-18

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Föräldrar

  Programmeraren Arne Forssmed och tandsköterskan Ia Forssmed, f. Sundell.
 • Utbildning

  Grundskola, Alfred Dalinskolan, Huskvarna, slutår 91. High School (Honorary diploma) Ripley High School, Ripley, West Virginia, USA 93. Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje med estetisk inriktning, Sandagymnasiet, Huskvarna, slutår 94. Universitetsstudier med statsvetenskap som huvudämne 95-00.
 • Anställningar

  Lagerarbetare, Orbitus, 88-98 (feriearbete). Politisk sekreterare, Kristdemokraterna 00-01. Stabschef, partiledarstaben, Kristdemokraterna 04-06. Statssekreterare, Statsrådsberedningen 06-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande KDU 01-04. 1:e vice ordförande Kristdemokraterna 15-.
 • Litteratur

  Själens tillväxt och andra berättelser om samhället (04).
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 03, 04, 10 och 14- (ersättare 030415-030613, 040426-040528 och statsrådsersättare 101004-101005). Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 03, 04 och 14-, utrikesutskottet 14-18 samt socialutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 15-18. Suppleant riksdagens valberedning 14-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18-19 och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Vice gruppledare, Kristdemokraterna 14-18.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Ett uppdaterat tobakspolitiskt mål i ANDTS-strategin

Svar på skriftlig fråga 2022/23:451 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

S2023/01016 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:451 av Tobias Andersson SD Ett uppdaterat tobakspolitiskt mål i ANDTS-strategin Tobias Andersson har frågat mig om jag avser att agera och uppdatera utredningsdirektiven avseende Sveriges tobakspolitiska mål inom ANDTS. Utredningen

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:451 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD) (docx, 68 kB)

En nationell hjälplinje för stöd vid psykisk ohälsa

Svar på skriftlig fråga 2022/23:415 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Svar på fråga 2022/23:415 av Ulrika Westerlund MP En nationell hjälplinje för stöd vid psykisk ohälsa Ulrika Westerlund har frågat mig om jag avser att återinrätta den nationella hjälplinjen. Den nationella hjälplinjen var en stödlinje som drevs av Inera AB på uppdrag av regionerna. Det var sedermera regionerna och Inera

Svarsdatum: 2023-03-15 Frågeställare: Ulrika Westerlund (MP)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:415 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD) (docx, 68 kB)

Gårdsförsäljning av alkohol

Svar på skriftlig fråga 2022/23:377 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Svar på fråga 2022/23:377 av Tobias Andersson SD Gårdsförsäljning av alkohol Tobias Andersson har frågat mig när regeringen avser att gå fram med ett förslag om gårdsförsäljning, och om ett sådant förslag kommer att överensstämma med den senaste utredningens förslag. Utredningens betänkande En möjlighet till småskalig

Svarsdatum: 2023-03-01 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:377 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.