Jakob Olofsgård (L)

Jakob Olofsgård (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Liberalerna
Valkrets Jönköpings län, plats 151
Född år 1975
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post jakob.olofsgard[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Civilutskottet

  • Ledamot
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant
  • Näringsutskottet

  • Suppleant
  • Trafikutskottet

  • Suppleant
  • Valberedningen

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-08-01 – 2026-09-21
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Ledamot 2021-09-02 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Suppleant 2021-09-08 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Suppleant 2021-10-21 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2026-09-21
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2021-11-26 – 2022-10-04
  • Valberedningen

  • Suppleant 2022-09-26 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU11 8 mars 2023 Associationsrätt
Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU9 8 mars 2023 Fastighetsrätt
Stillbild från Debatt om förslag: Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU7 8 mars 2023 Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 415 kB) Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 470 kB)

med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

Motion 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Sammanfattning Om förslagen i proposition 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle

Inlämnad: 2022-04-20 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:MJU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet

Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 7 kap. 13 a miljöbalken 1998:808 ges den lydelse som anges i motionens bilaga. Riksdagen beslutar att 7 kap. 18 c miljöbalken 1998:808

Inlämnad: 2022-04-06 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:MJU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 99 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.