Jakob Olofsgård (L)

Jakob Olofsgård (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Liberalerna
Valkrets Jönköpings län, plats 219
Född år 1975
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7866419
E-post jakob.olofsgard[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • Näringsutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-08-01 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2021-09-02 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2021-09-08 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-21 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2021-11-26 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2021/22:MJU27 31 maj 2022 En ökad differentiering av strandskyddet
Debatt om förslag 2021/22:MJU24 12 maj 2022 Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2021/22:MJU22 28 april 2022 Djurskydd

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt

Motion 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L)

Motion till riksdagen 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. M, L med anledning av prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att omöjliggöra andra föravtal än förhandsavtal. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tydliggöra


Utskottsberedning: 2021/22:CU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Motion 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kontrollstation för

Inlämnad: 2021-12-01 Förslag: 6
Utskottsberedning: 2021/22:MJU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 101 kB)

Liberal klimatpolitik - omställning i en växande ekonomi

Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik omställning i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökad export av varor och tjänster med liten klimatpåverkan, som ett verktyg i det globala klimatarbetet,

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 94
Utskottsberedning: 2021/22:CU13 2021/22:CU3 2021/22:CU8 2021/22:MJU15 2021/22:MJU18 2021/22:MJU20 2021/22:MJU21 2021/22:MJU29 2021/22:NU12 2021/22:NU15 2021/22:NU19 2021/22:NU20 2021/22:NU21 2021/22:SkU13 2021/22:SkU15 2021/22:TU12 2021/22:TU16 2021/22:TU5 2021/22:TU7 2021/22:TU7,2021/22:TU9 2021/22:TU8 2021/22:UU10
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 94 avslag1 bifall

Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 147 kB) Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 320 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.