Jan Ertsborn (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Hallands län
Titel Advokat
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2014-09-29
  • Riksdagsledamot

  • Tredje vice talman 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2012-10-05 – 2014-09-29
  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2012-09-30
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2007-10-03
  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-09-14
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 2004-09-14 – 2006-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2006-01-17 – 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2003-05-18 – 2007-01-10
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 2007-01-18 – 2011-04-05
  • Besvärsnämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-07-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2011/12:CU16 21 mars 2012 Familjerätt
Interpellationsdebatt 2011/12:157 av Hoff, Hans (S) 9 december 2011 Häkte till Halland

Dokument:

domares oberoende och självständighet

Interpellation 2004/05:599 av Ertsborn, Jan (fp)

den 17 maj Interpellation 2004/05:599 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om domares oberoende och självständighet Den enskilde domarens självständighet i dömandet är grundlagsfäst och ytterst viktigt för upprätthållande av det konstitutionella kravet på en oavhängig rättskipning. I såväl utredningen

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

anslag till domstolarna

Interpellation 2004/05:552 av Ertsborn, Jan (fp)

den 25 april Interpellation 2004/05:552 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om anslag till domstolarna I en interpellationsdebatt den 10 februari i år bekräftade justitieministern att regeringen minskat anslagen till domstolarna för verksamhetsåret 2005. Detta var tvärtemot riksdagens beslut i

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

med anledning av prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.

Motion 2004/05:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2004/05:SkU32
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.