Jan Riise (MP)

Jan Riise (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Hallands län, plats 190
Född år 1957
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post jan.riise[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Miljöpartiet de gröna

  • Kvittningsperson
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Miljöpartiet de gröna

  • Kvittningsperson 2022-11-24 –
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-26
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2022-10-26 – 2026-09-21
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2022-10-27
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2022-11-10
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-11-17 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.)
Debatt om förslag 2022/23:KU7 16 november 2022 Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.)
Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Bostadspolitik
Allmänpolitisk debatt 19 oktober 2022 Bostadspolitik

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:13 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

Motion 2022/23:2296 av Emma Nohrén m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2296 av Emma Nohrén m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:13 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att koccidiostatika inte ska klassas som en fodertillsats utan som ett

Inlämnad: 2022-11-30 Förslag: 3
Utskottsberedning: MJU

Motion 2022/23:2296 av Emma Nohrén m.fl. (MP) (docx, 81 kB) Motion 2022/23:2296 av Emma Nohrén m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

Motion 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2022/23:18 om att avskaffa det avståndsbaserade reseavdrag för

Inlämnad: 2022-11-30 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:FiU1

Motion 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Ett fritt och tillgängligt kulturarv

Motion 2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. MP Ett fritt och tillgängligt kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp museilagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanenta

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 7
Utskottsberedning: KrU 2022/23:KrU1

Motion 2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. (MP) (docx, 77 kB) Motion 2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. (MP) (pdf, 81 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.