Jeanette Gustafsdotter (S)

Jeanette Gustafsdotter (S)

Kulturminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1965

Aktuella uppdrag

    • Kulturdepartementet

    • Kulturminister

    • Kulturdepartementet

    • Kulturminister 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:453 av Pontus Andersson (SD) 29 april 2022 Regeringens relation till islamistiska organisationer
Interpellationsdebatt 2021/22:445 av Jonas Andersson i Linghem (SD) 29 april 2022 Kulturministerns besök i Stockholms moské
Frågestund 21 april 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:422 av Jonas Andersson i Linghem (SD) 8 april 2022 Bidrag till islamistiska aktörer i civilsamhället

Dokument:

Säkerhetsbrister hos Sveriges Radio

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1816 besvarad av Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Ku2022/01320 Kulturdepartementet Kulturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1816 av Björn Söder SD Säkerhetsbrister hos Sveriges Radio Björn Söder har frågat mig om dialogen som jag refererat till i tidigare svar på fråga, utmynnat i några särskilda åtgärder med anledning av de avslöjade säkerhetsbristerna

Svarsdatum: 2022-08-03 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1816 besvarad av Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) (docx, 67 kB)

Konverteringsterapi och omvändelseförsök

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1793 besvarad av Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Ku2022/01298 Kulturdepartementet Kultur minister n Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1793 av John E Weinerhall M Konverteringsterapi och omvändelseförsök John E Weinerhall har frågat mig om vilka konkreta förändringar jag avser att göra för att förhindra utbetalning av bidrag till samfund och organisationer som

Svarsdatum: 2022-07-19 Frågeställare: John E Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1793 besvarad av Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) (docx, 67 kB)

Public services uppdrag

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1785 besvarad av Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Svar på fråga 2021/22:1785 av Markus Wiechel SD Public services uppdrag Markus Wiechel har frågat mig om jag vidtagit några åtgärder i syfte att säkerställa att skattefinansierad public service följer sitt uppdrag med anledning av felaktiga översättningar i Sveriges Radios nyhetsrapportering på andra språk än svenska.

Svarsdatum: 2022-07-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1785 besvarad av Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.