Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Hallands län, plats 18
Titel Vårdbiträde.
Född år 1972

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2006-10-02 – 2019-01-20
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2018-10-02 – 2019-01-21
  • Ledamot 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Ordförande 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Vice ordförande 2011-04-14 – 2012-02-23
  • Ledamot 2011-04-13 – 2011-04-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2011-04-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2014-10-14 – 2019-02-06
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2019-01-21 –

 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förtroendeuppdrag på olika nivåer i Socialdemokraterna Halland, Hylte socialdemokratiska arbetarekommun, Kommunal Halland och ABF Halland.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 10-11, skatteutskottet 11 och vice ordförande skatteutskottet 11-12. Ledamot näringsutskottet 12-14, ordförande näringsutskottet 14-18 och vice ordförande 18-19. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 14-19. Statsråd (landsbygdsminister), Näringsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Fabriksarbetaren Gösta Nilsson och förrådsarbeterskan Leny Nilsson, f. Tholin.
 • Utbildning

  Social linje, Sannarpsgymnasiet, Halmstad 88-90.
 • Anställningar

  Personlig assistent 90-91. Vårdbiträde, Hylte kommun 91-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Särskild utredare, Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation, Näringsdepartementet 18-19.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Hylte 94-06. Ledamot, kommunstyrelsen 95-06, ordförande 01-06. Ersättare/ledamot, barn- och ungdomsnämnden 93-01 och ordförande, arbetsförmedlingsnämnden 01-07 och handikapprådet 01-06. Ledamot, regionfullmäktige och regionstyrelsen, Region Halland 03-06.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Den ökande vargstammen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3102 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:3102 av John Widegren M Den ökande vargstammen John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att övriga mål ska uppnås när vargstammen växer så kraftigt. Det övergripande och långsiktiga målet för Sveriges rovdjurspolitik är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn ska uppnå

Svarsdatum: 2021-06-09 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3102 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 69 kB)

Förändringar i jaktförordningens regler för jakt med lös hund och hundträning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3099 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/01774 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3099 av Erik Ottoson M Förändringar i jaktförordningens regler för jakt med lös hund och hundträning Erik Ottoson har frågat mig vad skälet är till ändringen i reglerna om jakt med lös hund och hundträning, och vilka viltslag

Svarsdatum: 2021-06-09 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3099 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 67 kB)

En höjning av jaktkortsavgiften

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3097 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/01773 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3097 av Sten Bergheden M En höjning av jaktkortsavgiften Sten Bergheden har frågat mig vad anledningen är till att regeringen tänker höja jaktkortsavgiften från 300 till 400 kronor per år. Enligt 41 jaktlagen 1987:259 får regeringen

Svarsdatum: 2021-06-09 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3097 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se