Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Hallands län, plats 18
Titel Vårdbiträde.
Född år 1972

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2006-10-02 – 2019-01-20
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2018-10-02 – 2019-01-21
  • Ledamot 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Ordförande 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Vice ordförande 2011-04-14 – 2012-02-23
  • Ledamot 2011-04-13 – 2011-04-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2011-04-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2014-10-14 – 2019-02-06
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2019-01-21 –

 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förtroendeuppdrag på olika nivåer i Socialdemokraterna Halland, Hylte socialdemokratiska arbetarekommun, Kommunal Halland och ABF Halland.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 10-11, skatteutskottet 11 och vice ordförande skatteutskottet 11-12. Ledamot näringsutskottet 12-14, ordförande näringsutskottet 14-18 och vice ordförande 18-19. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 14-19. Statsråd (landsbygdsminister), Näringsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Fabriksarbetaren Gösta Nilsson och förrådsarbeterskan Leny Nilsson, f. Tholin.
 • Utbildning

  Social linje, Sannarpsgymnasiet, Halmstad 88-90.
 • Anställningar

  Personlig assistent 90-91. Vårdbiträde, Hylte kommun 91-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Särskild utredare, Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation, Näringsdepartementet 18-19.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Hylte 94-06. Ledamot, kommunstyrelsen 95-06, ordförande 01-06. Ersättare/ledamot, barn- och ungdomsnämnden 93-01 och ordförande, arbetsförmedlingsnämnden 01-07 och handikapprådet 01-06. Ledamot, regionfullmäktige och regionstyrelsen, Region Halland 03-06.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Åtgärder för småskaligt och kustnära fiske

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1388 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:1388 av Alexandra Anstrell M Åtgärder för småskaligt och kustnära fiske Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag avser att främja det småskaliga och kustnära fisket, och om jag till exempel har några planer på att prioritera lokalfiskad fisk som mat i stället för fiskmjöl i annat land. Det småskaliga

Svarsdatum: 2020-05-27 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1388 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 90 kB)

Svenskt yrkesfiske och fiskekvoter

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1387 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:1387 av Alexandra Anstrell M Svenskt yrkesfiske och fiskekvoter Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag menar att jag följer utvecklingen av det svenska yrkesfisket, och hur jag säkerställer att ICES bedömningar är gjorda på faktiskt utfall. Jag och regeringen följer kontinuerligt utvecklingen av

Svarsdatum: 2020-05-27 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1387 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 88 kB)

Livsmedelsstrategin

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1378 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/01429/JL Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1378 av Ann-Sofie Alm M Livsmedelsstrategin Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag kommer att ta ytterligare initiativ för att stärka vår självförsörjningsgrad och uppnå de mål som satts i livsmedelsstrategin. Frågan om självförsörjning aktualiseras

Svarsdatum: 2020-05-27 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1378 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se