Jessica Rodén (S)

Jessica Rodén (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Västra Götalands läns södra, plats 267
Född år 1976
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post jessica.roden[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 2022-10-11 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Levnadsvillkor för individer med funktionsnedsättning
Interpellationsdebatt 2022/23:268 av Jessica Rodén (S) 28 mars 2023 Levnadsvillkor för individer med funktionsnedsättning
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2022/23:SfU1 19 december 2022 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Stillbild från Interpellationsdebatt: Prostitution som grund för utvisning från Sverige
Interpellationsdebatt 2022/23:35 av Jessica Rodén (S) 1 december 2022 Prostitution som grund för utvisning från Sverige

Dokument:

Levnadsvillkor för individer med funktionsnedsättning

Interpellation 2022/23:268 av Jessica Rodén (S)

Interpellation 2022/23:268 Levnadsvillkor för individer med funktionsnedsättning av Jessica Rodén S till Statsrådet Anna Tenje M Inflationen fortsätter att öka. Maten är rekorddyr och priserna väntas fortsätta stiga. Barn får äta sig mätta i skolan för att maten inte räcker till hemma, köerna till hjälporganisationers

Inlämnad: 2023-03-16 Svarsdatum: 2023-03-28 Besvarare: Statsrådet Anna Tenje (M)

Interpellation 2022/23:268 av Jessica Rodén (S) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Levnadsvillkor för individer med funktionsnedsättning

Ekonomisk trygghet för individer med intellektuell funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2022/23:384 av Jessica Rodén (S)

Fråga 2022/23:384 Ekonomisk trygghet för individer med intellektuell funktionsnedsättning av Jessica Rodén S till Statsrådet Anna Tenje M Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas mycket hårt av inflationen. De har redan små marginaler och saknar ofta ekonomisk buffert. De flesta gynnas inte heller av nedsättning

Inlämnad: 2023-02-21 Svarsdatum: 2023-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Tenje (M)

Skriftlig fråga 2022/23:384 av Jessica Rodén (S) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 6
Utskottsberedning: 2022/23:SfU1 2022/23:SfU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S) (pdf, 107 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.