Johanna Öfverbeck (MP)

Johanna Öfverbeck (MP)

Tillgänglig ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Malmö kommun
Född år 1984

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2020-12-31

    • Riksdagsledamot

    • Ersättare 2020-05-04 – 2020-12-31
    • Justitieutskottet

    • Extra suppleant 2020-05-04 – 2020-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

En jämlik utbildning för alla

Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. MP En jämlik utbildning för alla Sammanfattning Många positiva förändringar av svensk skola har kommit till stånd under de senaste åren. Vi har idag mindre barngrupper i förskolan, fler medarbetare i skolan och många fler platser inom vuxenutbildning och högre


Utskottsberedning: 2020/21:UbU10 2020/21:UbU11 2020/21:UbU12 2020/21:UbU13 2020/21:UbU14 2020/21:UbU16 2020/21:UbU7 2020/21:UbU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) (pdf, 150 kB)

Fler brottsbekämpande byråkrater

Motion 2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. MP Fler brottsbekämpande byråkrater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka samordningen och uppföljningen av myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU22 2020/21:JuU23 2020/21:SfU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. (MP) (pdf, 97 kB)

Vägen till jämställdhet

Motion 2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. MP Vägen till jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga arbetsgivare ska gå före för jämställda löner, rätt till heltid och möjlighet till deltid, och detta tillkännager riksdagen för


Utskottsberedning: 2020/21:AU10 2020/21:AU9 2020/21:CU12 2020/21:CU8 2020/21:JuU27 2020/21:KrU8 2020/21:SfU16 2020/21:SfU17 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU24 2020/21:SoU9 2020/21:UbU11 2020/21:UbU12 2020/21:UbU16 2020/21:UbU7 2020/21:UU1
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) (pdf, 141 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.