Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms län, plats 6
Titel Kapten i amfibiekåren.
Född år 1966
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864898
E-post karin.enstrom[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie
    • Moderaterna

    • Partisekreterare
    • Utrikesutskottet

    • Suppleant
    • Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

    • Ledamot
    • Krigsdelegationen

    • Ledamot
    • Utrikesnämnden

    • Suppleant
    • Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

    • Suppleant

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 2014-10-04 – 2026-09-21
    • Ledig 2012-04-18 – 2014-10-03
    • Ordinarie 1998-10-05 – 2012-04-17
    • Moderaterna

    • Partisekreterare 2022-10-19 –
    • Utrikesutskottet

    • Suppleant 2022-11-29 – 2026-09-21
    • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
    • Suppleant 2018-01-19 – 2018-09-24
    • Vice ordförande 2014-10-07 – 2017-12-19
    • Ordförande 2010-10-12 – 2012-04-17
    • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
    • Suppleant 2006-10-24 – 2010-10-04
    • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
    • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
    • Konstitutionsutskottet

    • Vice ordförande 2022-10-04 – 2022-10-20
    • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-04
    • Ordförande 2019-02-26 – 2022-09-26
    • Ledamot 2019-02-13 – 2019-02-26
    • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
    • Försvarsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
    • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
    • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
    • Justitieutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
    • Socialförsäkringsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
    • Arbetsmarknadsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Civilutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Finansutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Kulturutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Miljö- och jordbruksutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Näringsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Skatteutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Socialutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Trafikutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Utbildningsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

    • Suppleant 2020-03-26 – 2020-09-13
    • Deputerad 2017-11-14 – 2017-12-15
    • Ordförande 2017-05-02 – 2017-06-14
    • Deputerad 2016-11-15 – 2016-12-14
    • Vice ordförande 2016-04-28 – 2016-05-25
    • Ordförande 2016-04-12 – 2016-04-28
    • Deputerad 2015-11-17 – 2015-12-16
    • Deputerad 2015-05-19 – 2015-06-16
    • Ordförande 2015-04-14 – 2015-05-19
    • Deputerad 2014-11-20 – 2014-12-17
    • Ordförande 2011-11-24 – 2011-12-14
    • Deputerad 2011-09-20 – 2011-09-21
    • Ordförande 2011-06-16 – 2011-06-17
    • Deputerad 2011-03-31 – 2011-04-01
    • Ordförande 2010-11-23 – 2010-12-15
    • Deputerad 2010-02-04 – 2010-03-03
    • Vice ordförande 2009-11-12 – 2009-12-09
    • Deputerad 2009-02-12 – 2009-03-12
    • Deputerad 2008-11-20 – 2008-12-19
    • Deputerad 2007-10-18 – 2008-06-18
    • Deputerad 2007-03-22 – 2007-06-01
    • Deputerad 2006-10-10 – 2006-10-13
    • Deputerad 2006-05-18 – 2006-06-14
    • Deputerad 2005-11-22 – 2005-12-07
    • Deputerad 2004-10-19 – 2004-12-15
    • Suppleant 2003-06-11 – 2003-06-12
    • Suppleant 2002-05-31 – 2002-06-12
    • Deputerad 2002-01-17 – 2002-01-18
    • Suppleant 2001-10-25 – 2001-12-11
    • Deputerad 1999-03-23 – 1999-09-13
    • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

    • Suppleant 2002-04-18 – 2002-06-04
    • EU-nämnden

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-10-04
    • Ledamot 2017-12-19 – 2019-02-14
    • Suppleant 2014-10-14 – 2017-12-19
    • Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

    • Suppleant 2022-10-26 –
    • Ordförande 2018-10-24 – 2022-10-24
    • Vice ordförande 2014-11-05 – 2018-10-24
    • Ledamot 2014-10-28 – 2014-11-05
    • Ordförande 2010-11-17 – 2012-04-17
    • Utrikesnämnden

    • Suppleant 2022-10-04 –
    • Suppleant 2014-10-07 – 2022-10-02
    • Ledamot 2010-10-12 – 2012-04-17
    • Krigsdelegationen

    • Ledamot 2022-10-11 –
    • Ledamot 2010-10-19 – 2022-10-09
    • Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

    • Ledamot 2020-02-11 –
    • Riksdagsstyrelsen

    • Ersättare 2022-10-04 – 2022-11-08
    • Ersättare 2018-10-02 – 2022-10-02
    • Försvarsdepartementet

    • Försvarsminister 2012-04-18 – 2014-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

  • Uppdrag inom riksdag och regering

    Riksdagsledamot 98-. Ledamot försvarsutskottet 02-10 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 99, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, vice ordförande 09 och ordförande 10, 11, 15 och 16. Ledamot EU-nämnden 17-19 och konstitutionsutskottet 19, ordförande 19-. Suppleant konstitutionsutskottet 98-00, utrikesutskottet 98-10 och 18, justitieutskottet 00-02, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 01, 02, 03, utrikes- och konstitutionsutskottet 02 och socialförsäkringsutskottet 02-06. Ordförande, Försvarsberedningen 08-12. Ordförande utrikesutskottet 10-12 och vice ordförande 14-. Suppleant Utrikesnämnden 14-, EU-nämnden 14-17 och riksdagsstyrelsen 18-. Ledamot, Utrikesnämnden 10-12, krigsdelegationen 10- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14. Ordförande riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12 och 18-, vice ordförande 14-18. Statsråd och chef (försvarsminister), Försvarsdepartementet 120418-141003.
  • Föräldrar

    Överläkaren Staffan Landerholm och fil.kand. Olena Tingdal.
  • Utbildning

    Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, S:t Eskils skola, slutår 84. Marinens officershögskola, examen 87. Allmän kurs, Marinens krigshögskola 88. Högre kurs, Krigshögskolan 93. Fänrik, Vaxholms kustartilleriregemente 87, löjtnant 88, kapten 93.
  • Anställningar

    Generalsekreterare, MUF 91-92. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 93-94.
  • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

    Ordförande, försvarsberedningen 08-12.
  • Kommunala uppdrag

    Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88-91. Kommunfullmäktig, Vaxholm 94-12 och 14-, ordförande 02-06, 10-12 och 14-. Ersättare, kommunstyrelsen 94-02. Ledamot, valberedningen, ordförande 02-. Ersättare, nämnden för utbildning och social service 95-98. Representant, Länsstyrelsens skärgårdsråd 03-06. Ersättare, Skärgårdsstiftelsen 03-06.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Wallenbergs påverkan på Saudiaffären

Svar på skriftlig fråga 2013/14:761 besvarad av Karin Enström (M), försvarsminister

Dnr Fö2014/1434/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga av Anders Karlsson S 2013/14:761 Wallenbergs påverkan på Saudiaffären Anders Karlsson har, med anledning av uppgifter i Ekot, frågat mig om jag kan bekräfta eller dementera förekomsten av en viss handling samt om handlingen ifråga

Svarsdatum: 2014-09-02 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:761 besvarad av Karin Enström (M), försvarsminister (docx, 44 kB)

Kustbevakningen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:673 besvarad av Mattias Jonsson (S)

Dnr Fö2014/1130/SSK Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:673 av Mattias Jonsson S Kustbevakningen Mattias Jonsson har frågat mig hur jag och regeringen agerar för att sjösäkerheten, miljöskyddet och gränskontrollen till sjöss ska kunna säkerställas. Kustbevakningen genomför varje

Svarsdatum: 2014-06-18 Frågeställare: Mattias Jonsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:673 besvarad av Mattias Jonsson (S) (docx, 39 kB)

Kustbevakningen utmed Norrlandskusten

Svar på skriftlig fråga 2013/14:665 besvarad av Eva Sonidsson (S)

Dnr Fö2014/1108/SSK Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:665 av Eva Sonidsson S Kustbevakningen utmed Norrlandskusten Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera Norrlandskusten en väl fungerande sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss.

Svarsdatum: 2014-06-18 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:665 besvarad av Eva Sonidsson (S) (docx, 39 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.