Kew Nordqvist (MP)

Kew Nordqvist (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Jönköpings län
Född år 1950

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2012-06-25 – 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Motion 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet MP041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta ett mål för minskad energianvändning i Sverige utifrån


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror MP039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om handel med timmer och trävaror med de ändringarna att a 9 får följande lydelse: 9 Till


Utskottsberedning: 2013/14:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 59 kB)

med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Motion 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 MP033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga framtida ekonomiska kriser. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se