Kjell Ericsson (C)

Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel fd kommunalråd
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-10-03 – 1998-10-05
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1996-02-23 – 1998-10-04
  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m.

Motion 1992/93:Jo84 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo84 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. Omsorgen om vår miljö, och speciellt klimatpåverkan från energiomvandling, är viktiga skäl att nu föra in biobränslen i stor skala i energisystemet. I Sverige svarar koldioxiden huvudsakligen


Utskottsberedning: -1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik

Motion 1992/93:Jo78 av Kjell Ericsson och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo78 av Kjell Ericsson och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik I propositionen läggs fram förslag till nya mål för skogspolitiken. Den nya skogspolitiken kännetecknas av avreglering och lägger ökad vikt vid miljö- och naturvårdsintressena. Avregleringen


Utskottsberedning: -----1992/93:JoU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

Motion 1992/93:Jo27 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo27 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen I propositionen behandlas bl a frågan om kompensation till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för klimat- och avståndsbetingade merkostnader för budgetåret


Utskottsberedning: ---1992/93:JoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se