Knut Billing (-)

Knut Billing (M)

Född år 1939
Avliden den 31 maj 2007

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Bostadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1992-02-20 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 2002-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1992-04-09 – 1993-10-06
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80, Civilutskottet 79/80 och EES-utskottet 91/92-92/93. Ledamot av Civilutskottet 79/80-82/83 och Bostadsutskottet 83/84-, ordförande 94/95-. Suppleant i Europarådets svenska delegation 91/92-92/93 och 94/95-, Europeiska säkerhetskonferensen/Organisationen för fred och säkerhet i Europa 94/95- och Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-. Ledamot av Valberedningen 91/92-, Europarådets svenska delegation 93/94 och Talmanskonferensen 94/95-. Ledamot av Riksdagens lokalkommitté 89-94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 92/93-.
 • Bostadsort

  Järfälla
 • Utbildning

  Studentexamen 61. Studier vid handelshögskolan i Stockholm 62-65. Politisk sekreterare i högerns stadsfullmäktigegrupp i Stockholm 66-67, Högerpartiet/Moderata samlingspartiet i Järfälla 67-73 och Moderata samlingspartiets riksorganisation 74-79, tillika internationell sekreterare 74-79. Politiskt sakkunnig i finansdepartementet 91-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Gimo kursgård AB 84-90. - Ledamot av styrelsen för Stockholms stads distrikt av Högerns ungdomsförbund, 2:e vice ordförande 64-65, 1:e vice ordförande 65-66, Järfälla moderata förening, ordförande 71-73 och 90-92, samt Stockholms moderata länsförbund 70-87, ledamot av arbetsutskottet 77-87, vice ordförande 83-87. Ansvarig utgivare av tidningen Länsaktuellt 77-88.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för statens planverk 79-88 och boverket 88-. Nämndeman i fastighetsdomstolen 73-77. - Ledamot av kommittén för de svenska förberedelserna för FN:s konferens om bostads- och bebyggelsemiljö 75-76, bostadssociala delegationen 77-79, kommittén för reavinstuppskov 81-85, utredningen om den statliga rekreations- och turistpolitiken 82-83, verksledningskommittén 83-85 och utredningen om det kommunala inflytandet vid regeringens tillåtlighetsprövning av vissa industrianläggningar 89-90. Särskild utredare ang ett nytt statligt premierat bosparsystem 93-94.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Järfälla kommunfullmäktige 71-. Ledamot av kommunstyrelsen 76-79, vice ordförande 76-79. Ledamot av kulturnämnden 68-70 och 74, miljövårdsrådet 69-70, byggnadsnämnden 74-, ordförande 74-76, 79-82 och 92-, 2:e vice ordförande 83-85, samt valberedningen 74-77.
 • Föräldrar

  Ingenjören Nils Gustaf Erik Billing och Helga Elisabet Söderberg

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Uppskov med behandlingen av ärende
Debatt om förslag 2001/02:BOU15 13 juni 2002 Uppskov med behandlingen av ärende

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

Motion 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att sänka gränsvärdena för radon i befintlig bebyggelse. Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

Motion 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att enkel majoritet skall krävas för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

Motion 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förköpsrätt för kooperativa hyresrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. 2 Inskränkning


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.