Knut Billing (-)

Knut Billing (M)

Född år 1939
Avliden den 31 maj 2007

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Bostadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1992-02-20 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 2002-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1992-04-09 – 1993-10-06
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

Motion 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om presumtion vid passivitet. Riksdagen beslutar att förlänga


Utskottsberedning: 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Stockholmsregionen

Motion 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Motion 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. m Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 18 anslag 21:1 Bostadsbidrag för budgetåret 2002 3 686 000 000 kr. Riksdagen beslutar


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.