Knut Billing (-)

Knut Billing (M)

Född år 1939
Avliden den 31 maj 2007

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Bostadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1992-02-20 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 2002-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1992-04-09 – 1993-10-06
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:89 om ändrade

Motion 1988/89:Bo6 av Knut Billing m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Bo6 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:89 om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån, m.m. Propositionen syftar enligt föredragande statsrådet till att åstadkomma förenklingar för staten vad


Utskottsberedning: -1988/89:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Bo6 av Knut Billing m.fl. (m) (pdf, 71 kB)

Beskattningen av bostadsföretag

Motion 1988/89:Sk451 av Knut Billing m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk451 av Knut Billing m.fl. m Beskattningen av bostadsföretag Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Bo4l7 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beskattning


Utskottsberedning: -1988/89:SkU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sk451 av Knut Billing m.fl. (m) (pdf, 63 kB)

Den skattefria inkomsten från uthyrning av fritidshus Hemställan

Motion 1988/89:Sk418 av Knut Billing m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk418 av Knut Billing m.fl. m Den skattefria inkomsten från uthyrning av fritidshus Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Bo260 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om att gränsen för


Utskottsberedning: -1988/89:SkU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sk418 av Knut Billing m.fl. (m) (pdf, 46 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.