Knut Billing (-)

Knut Billing (M)

Född år 1939
Avliden den 31 maj 2007

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Bostadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1992-02-20 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 2002-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1992-04-09 – 1993-10-06
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91

Motion 1990/91:Bo60 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Bo60 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 I propositionen föreslås bland annat ett anslag om 44 500 000 kronor till utveckling av ett ADB-system för bostadsadministrationen. Av propositionen framgår


Utskottsberedning: -1990/91:BoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.

Motion 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m. I propositionen behandlas vissa frågor som sammanhänger med det nya system för bostadsfinansiering som en socialistisk majoritet i riksdagen tidigare beslutat om. Moderata


Utskottsberedning: -1990/91:BoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling

Motion 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling Sverige har en bostadsmarknad i obalans. Trots att det finns betydligt fler bostäder än hushåll köar många efter en bostad. Den hittills förda socialistiska bostadspolitiken har motverkat


Utskottsberedning: ---1990/91:BoU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.